První čtení dnešní neděle mi vždy, když ho slyším či čtu, připomene něco jako inscenaci té události. Ani ne obrazem, ale hlasem. Hlasem Boha. „Adame, Adámku, kde jsi? Adaaaaaaméééé! "Hlas je zlomený, neboť Bůh ví, že se stalo něco velmi bolestné. Hlas je zděšen, neboť Bůh ví, že se stalo něco strašného. To nebylo volání otce na syna, kterého právě potřebuje, no nevidí ho: „Adame, kde jsi? Pojď sem! "Ne, to byl nářek, nářek Boha, neboť vrchol jeho díla - člověk - se ho začal bát. Člověk uvěřil lži nepřítele.


the creation of adam 4889767 1280


Zkus si ten Boží hlas představit, volej nahlas jeho slova. Možná ti to vžene slzy do očí a poznáš - zcela bytostně - zlobu i toho nejmenšího svého hříchu. Můj hřích zlomil Otci srdce. Můj hřích způsobil, že můj Otec naříkal. Můj Bůh plakal, když jsem se skryl tím, že jsem si vybral jinou cestu, než s ním.

Když si toto všechno představíš a zakusíš, pak je zcela pochopitelný text 130. žalmu: "Z hlubin volám k tobě, Pane ..." Z hlubin, kde jsem ztracen, kde je tma, kde jsem spoután, kde není cesty. Ale je naděje. Neboť vím, že kdesi na mě volá Bůh a hledá mě ...

Proto tento žalm obsahuje vyznání víry, které se může stát tvou střelnou modlitbou: "... u Pána je milosrdenství a hojné vykoupení" (v. 7b). Vždy, když v sobě pocítíš tmu, když hřích obalí tvé srdce a chceš se hanbou skrýt i před Bohem, volej: „U Pána je milosrdenství.“

Teologie říká, že Bůh už všechno řekl ve svém Synu. Má pravdu, Bůh už řekl všechno, co potřebujeme pro naši spásu. Ale jsem přesvědčen, že zároveň stále mluví. Ke každému z nás osobně. Možná právě dnes křičí do tmy, kde ses skryl: "Adame, Adámku, kde jsi?" Vlož do tohoto volání své jméno a uvěř, že Bůh tě hledá. Ne aby trestal, ale aby zachránil. Vždyť vlastního Syna dovolil umučit, abychom my žili ...

Pokud žiješ ve světle, pokud tě Bůh již našel, pokud si v jeho náručí, podívej se na lidi, kteří jsou ti blízcí, jestli někdo z nich není ztracen. Zda Bůh i přes tebe nechce volat na toho člověka: "Franto, Zuzko, Pavle, Maruško... kde jsi?" Volat se zlomeným srdcem, ze srdcem rozbolavělým, ale zároveň srdcem plným důvěry. Neboť když Bůh hledá, Bůh i najde. Buď mu pomocníkem v hledání ztracených ...

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Fotka od Michael Skale z Pixabay 

Pin It