Diecéze – Čtvrteční slavnost Těla a Krve Páně je nedílně spjata s procesími vycházejícími ven z chrámů. Podobně tomu bude i letos, ač kvůli stávající (dobře známé) situaci v řadě farností od slavnostního procesí upustili. V jiných však nikoli, a tak zde na ně můžeme upozornit. Některé farnosti přitom přesunuly tuto slavnost až na neděli. Samozřejmě vždy bude záležet na příznivém počasí.

Ve čtvrtek 3. června naplánovali Božítělový průvod napříč městem kupř. ve Starém Jičíně, kde se u třech venkovních oltářů zastaví jeho účastníci po mši sv. začínající již v 16.00. V Sudicích projde podobný průvod po bohoslužbě, jejíž začátek je stanoven na 16.30. O půl hodiny později oznámí zvonek u sakristie kněze přicházejícího k oltáři v Bolaticích. Po skončení bohoslužby ho, nesoucího Nejsvětější Svátost, budou věřící následovat ke kapli sv. Mikuláše a poté zpět do kostela, kde bude následovat závěrečné požehnání.

Venkovními prostorami projdou eucharistické průvody po mši sv. začínající v 17.00 rovněž v Domaslavicích a Opavě-Jaktaři, v níž budou jednotlivá zastavení připravena u kaplí.

Čtvrteční termín zvolili pro slavení této slavnosti i dvě sousední farnosti tvořící jedno město – Místek a Frýdek. V prvně jmenované se věřící na mši sv. sejdou také v 17.00 a ve slavnostním procesí vyjdou na náměstí Svobody, z něhož se posléze zase vrátí zpět do farního kostela sv. Jana a Pavla. To Frýdečtí obejdou průvodem s Nejsvětější Svátostí baziliku minor po mši sv. začínající v 18.00.

Farnost Hradec nad Moravicí v ohláškách předesílá, že Božítělový průvod vyjde z farního chrámu po mši sv. začínající v 17.30 ke třem oltářům – první bude u kaple sv. Jana, druhý u boční brány, třetí u sochy sv. Josefa.

V 17.30 začne mše sv. taktéž v havířovském kostele sv. Anny, který po jejím skončení věřící v procesí obejdou.

Stejně tak povede procesí s Nejsvětější Svátostí kolem kostela Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu a kolem poutního chrámu na Cvilíně – tam budou jednotlivá zastavení u kaplí křížové cesty tento kostel lemujících. V obou případech započne mše sv. v 18.00.

Ve Štěpánkovicích proběhne slavnost Těla a Krve Páně rovněž ve čtvrtek od 18.00. Po ní je naplánován eucharistický průvod ulicemi obce. Projde od kostela směrem ke kapli u fary (1. oltář), poté se přesune k obecnímu úřadu (2. oltář), ke škole (3. oltář) a poslední oltář bude u kapličky Panny Marie (u staré školy). Poté se věřící vrátí do kostela ke slavnostnímu požehnání.

Opavě spojí Božítělový průvod dva kostely – sv. Vojtěcha, kde začne (taktéž) v 18.00 mše sv., a minoritský kostel Svatého Ducha, kde procesí zakončí svátostné požehnání.

Čtvrteční Božítělový průvod spojí dva bohostánky i v Ostravě, a to katedrálu a kostel sv. Václava. Stane se tak po mši sv., kterou bude od 18.00 sloužit apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David.

V neděli 6. června projde eucharistický průvod v případě dobrého počasí po mši sv. začínající v 7.00 Hněvošicemi.

O půl hodiny později začne mše sv. v Hnojníku – v polštině. Po ní vyjdou věřící ven v Božítělovém průvodu ke čtyřem připraveným oltářům.

O další půlhodinu později (v 8.00) započne nedělní mše sv. s následným slavnostním procesím v Mořkově (s jedním zastavením u kaple Panny Marie) a v Ostravě-Plesné (se zastaveními u čtyř kaplí kolem kostela).

Od 8.45 budou na mši sv. z liturgie Těla a Krve Páně přítomni věřící v Kobylé nad Vidnávkou a Opavě-Komárově. V prvním případě bude po jejím zakončení následovat Božítělový průvod kolem kostela, ve druhém pak povede ke čtyřem kaplím.

Poté co skončí mše sv. v Dolním Benešově, začínající v 9.00, vyjde procesí Božího Těla na náměstí, načež se vrátí zpět do farního chrámu. Stejný začátek budou mít mše sv. i v jiných farnostech:

Jablunkově, kde bude mít procesí identický průběh, tedy vyjde na náměstí a poté se vrátí nazpět, v Novém Jičíně, kde přes náměstí povede z kostela farního do kostela Nejsvětější Trojice, v Píšti, kde půjde ke čtyřem oltářům v areálu křížové cesty, potažmo v Orlové, kde obkrouží farní chrám.

Eucharistický průvod bude následovat i v Opavě-Kateřinkách, a sice po bohoslužbě začínající v 9.15.

Pin It