Diecéze – V letošním ročníku Noci kostelů v ostravsko-opavské diecézi napočítali organizátoři cca 15 500 návštěvnických vstupů. Bylo otevřeno 96 kostelů a modliteben. Noc kostelů zahájil 28. 5. v 17.00 hodin v katedrále Božského Spasitele apoštolský administrátor diecéze Martin David mší svatou. V 18.00 hodin proběhla ekumenická modlitba za Ostravu a po ní byly katedrála, kostel sv. Václava v Moravské Ostravě i chrám sv. Josefa a Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě otevřeny do 23.00 hodin.

Fotografie z Noci kostelů nás zavedou do dalších ostravských kostelů – Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze, chrámu stejného patrocinia v Radvanicích a kostela Panny Marie Královny v Mariánských Horách.

Rekordní návštěvnost měla letos nově otevřená konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Nově opravený prostor navštívilo 923 návštěvníků. Své brány v Opavě otevřel pro širokou veřejnost také kostel sv. Janů. Zájemci si ho mohli projít individuálně nebo v rámci komentované prohlídky. Modlitbu se čtením z Bible vedl vojenský kaplan P. Kamil Vícha. Svým zpěvem rozezněla prostory kostela zpěvačka Moonshye. Kdo chtěl, mohl pak posedět u ohně.

Noc kostelů v Rychvaldu v chrámu sv. Anny začala v 17.00 hodin mší svatou a následným vyzváněním zvonů. Návštěvníci se mohli zapojit do Večera chval v podání místní scholy a poté si vyslechnout koncert pro varhany a flétnu. Noc kostelů zakončila v 21.30 hodin modlitba na úmysly účastníků.

V Paskově v kostele sv. Vavřince zahájil Noc kostelů starosta obce Petr Baďura, načež vystoupili: DFS Paskovjanek, žáci a učitelé ZUŠ Vratimov – pobočka Paskov, varhaník ing. Pavel Šigut, Jana Doležílková s dcerou Marií, Jarek Fajkus a o setkání s papežem Františkem promluvil Ondřej Elbel. Zájemci mohli navštívit též kapli Povýšení sv. Kříže v Oprechticích. Program byl zakončen modlitbou za město.

Ve Fulneku vsadili kromě dalšího programu na aktivity venku. „Zajímavé bylo cyklo- nebo pěší putování po okolních kapličkách, kde byl vždy připraven sešit, kde bylo možno napsat nějaký svůj pohled, postřeh, pozdrav něco, co by označovalo přítomnost daných lidí u nebo v této sakrální stavbě,“ popisuje fotografka Nela Franková. Putující provázela mapa, podle níž mohli kapličky navštívit. „Dostali jsme také Poutnické novinky a další propagační materiály. Osobně jsem navštívila kapli sv. Nortburgy a sv. Martina. I když pršelo, účast byla hojná a každý si jistě přišel na své,“ doplňuje Nela Franková.

Hojnou účast zaznamenali pořadatelé rovněž ve Frýdku. Druhým nejnavštěvovanějším chrámem se stal kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku – přišlo si ho prohlédnout 650 návštěvníků. Třetí v pořadí skončila bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku s 618 návštěvníky. Fotografie z Noci kostelů přinášíme i z kostela sv. Jana a Pavla v Místku a z kostela sv. Josefa ze Starého Města u Frýdku-Místku.

Nahlédnout do průběhu Noci kostelů nám fotografové dávají taktéž do těchto chrámů – sv. Michaela archanděla v Řepištích, sv. Josefa v Janovicích, sv. Jana Nepomuckého v Pražmě, Nejsvětější Trojice v Ostravici, sv. Jindřicha ve Starých Hamrech a do kaple Panny Marie, Pomocnice křesťanů, na Gruni.

Pro ty, kdo nestihli navštívit některý z vyhlédnutých kostelů, je možné to napravit v rámci projektu Otevřené chrámy, jenž od 29. května až do 31. října nabízí k prohlídce 35 chrámů. Vstup do církevních památek a prohlídky s průvodcem jsou bezplatné.

Fotogalerie ze zahájení Noci kostelů v katedrále: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde. 

Fotogalerie z kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ostrava – Přívoz a chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie, Ostrava – Radvanice: Vojtěch Curylo/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z kostela Panny Marie Královny v Mariánských Horách: Vojtěch Curylo/Člověka Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě: Michael Bujnovský, Viktorie Šupolová/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z kostela sv. Janů v Opavě: Michael Bujnovský, Viktorie Šupolová/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde

Fotogalerie z chrámu sv. Anny v Rychvaldu: Michaela Gavláková/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde

Fotogalerie z kostela sv. Vavřince v Paskově: Vladimír Liška/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde

Fotogalerie z Fulneku: Nela Franková/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.  

Fotogalerie z kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku: Ivana Bužková Josef Cinciala/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde

Fotogalerie z baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku: Ivana Bužková Josef Cinciala/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.  

Fotogalerie z kostela sv. Jana a Pavla v Místku: Ivana Bužková/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde

Fotogalerie z kostela sv. Josefa ve Starém Městě: Ivana Bužková a Josef Cinciala/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde

Fotogalerie z kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích: Vladimír Liška/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde

Fotogalerie z kostela sv. Josefa v Janovicích: Roman Polách/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde. 

Fotogalerie z kostela sv. Jana Nepomuckého v Pražmu: Roman Polách/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde

Fotogalerie z kostela Nejsvětější Trojice v Ostravici: Roman Polách/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde

Fotogalerie z kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech: Roman Polách/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z kaple Panny Marie, Pomocnice křesťanů, na Gruni: Roman Polách/Člověk a Víra. Celá fotogalerie zde.

 

 

 

 

 

Pin It