Maria Hilf - Úterý 11. května přineslo jeden z nejteplejších dní v letošním roce a diecézní kněží a jáhni toho využili ke společné pouti. Na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor se po loňské odmlce vrátili k tradici kněžského dne s biskupem Martinem Davidem. Krom společné mše svatá a adorace byl čas také na vzájemné rozhovory a sdílení, neboť minulé měsíce velkým setkáním nepřály. Setkání doprovodila promluva P. Vojtěcha Janšty, Th.D o kněžství inspirovaném postavou svatého Josefa.

Na poutní místo Maria Hilf se zhruba osm desítek duchovních vydalo v měsíci květnu, kdy papež František vyzval k růžencové maratonu z mariánských poutních míst. Poutní areál měl v uplynulých dnech původně hostit i další diecézní akci - pouť za nová kněžská a řeholní povolání a rodiny. Velké setkání se uskutečnit nemohlo, biskup Martin David tak alespoň diecézany poprosil o modlitbu růžence na stejný úmysl.

Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor je pro poutníky otevřeno každý den. Pravidelné bohoslužby se konají v sobotu od 10:30 a v neděli od 10:30 a 15 hodin. Poutníci se můžou připojit taky ke mším svatým v den některých svátků. Ve čtvrtek 13.5. na Maria Hilf slavnost Nanebevstoupení Páně začíná bohoslužba v 17:30, ve stejný čas je v plánu mše taky v den památky Panny Marie, matky církve - v pondělí 24. května.

Aktuální informace a přehled bohoslužeb z Maria Hilf najdete na stránkách: www.mariahilf.eu 

Ondřej Elbel

Fotogalerie: P. Roman Macura

 

 

Pin It