Guty/Třinec - Obnova dřevěného kostela Božího Těla v Gutech se blíží do finále. Řemeslníci dokončují stavební úpravy v okolí novostavby, restaurátoři vrací interiéru původní malby a kameníci ladí interiér, který je řešen podle návrhu architekta Marka Štěpána. Slavnostní posvěcení kostela biskupem Martinem Davidem je naplánováno na 6. červen 2021.


GutyKostelStavba


Od požehnání staveniště do vlastního vysvěcení znovuotevření kostela uplyne rok. Místní věřící však na místo k setkávání a bohoslužbám čekají od 2. srpna 2017, kdy kostel při žhářském útoku zcela vyhořel. Dřevěný kostel se podařilo do krajiny vrátit na stejné místo a zcela totožný s tím, který zde stával od 16. století. Interiér kostela však bude již nový. Z původního vybavení po požáru nic nezbylo.

Do slavnostního otevření budou řemeslníci pokračovat na dokončení prací v okolí kostela, dokončí poslední tesařské práce, osadí na věž kříž a makovici. Uvnitř bude ještě do poloviny května pracovat restaurátorka Romana Balcarová a její kolega Peter Stirber. Jejich úkolem je podle dochovaných fotografií vrátit na dřevěné ochozy kůru zdobnou malbu.

Kostelík bude mít kamenný oltář, čtyři zvony i píšťalové varhany

Na první mši svatou, jejíž začátek je naplánován na 10.00 hodin, bude v interiéru kostelíka stát také nový oltář, ambon, svatostánek a lidé se posadí do dřevěných lavic. Kostel Božího Těla bude mít i nové píšťalové varhany, které vyrobila polská varhanářská dílna Zych. „Oltář i svatostánek budou z kamene. Jsou vyrobeny podle návrhu architekta Marka Štěpána, který je autorem také nové podoby křtitelnice a ambonu,“ uvedl vedoucí stavebního odboru biskupství Václav Kotásek.

Po slavnostní otevření kostela budou do věže instalovány čtyři nové kostelní zvony. Dřevěný kostel je vybaven zabezpečovacím systémem protipožární ochrany napojený na pult hasičů. Součástí zajištění je také nová protipožární nádrž, která bude v případě nutnosti hasičům sloužit jako zdroj vody.

Náklady na obnovu kostela byly hrazeny z pojistného plnění pojišťovny UNIQA.  Na stavbě se finančně podílel i Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Město Ostrava. Biskupství ostravsko-opavské na stavbu kostela věnovalo dřevo z Biskupských lesů a Město Třinec, které ihned po požáru vyhlásilo veřejnou sbírku. Nový kostel je tak také dílem tisíců dárců z celé republiky, kteří do sbírky přispěli. "Gutský kostelík je pro nás srdeční záležitostí. Je to pro město Třinec nejstarší památka. Vždycky jsme pomáhali a budeme pomáhat, aby byl tento kostel místem, které slouží věřícím a které mohou obdivovat návštěvníci našeho regionu,“ sdělila primátorka  Třince Věra Palkovská.

V červnu se po opravách otevřou také kostely v Opavě a ve Fulneku

V souvislosti s uvolňováním opatření z důvodu světové pandemie, se v červnu tohoto roku plánuje nejen znovuotevření kostela v Gutech, ale také dalších dvou církevních staveb. Po dvou letech se po generální rekonstrukci vrátí do provozu opavská konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David zde bude celebrovat slavnostní mší svatou v sobotu 12. června v 10.00 hodin.  V neděli 13. června bude biskup David sloužit mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku u příležitosti slavnostního znovuotevření kostela a dokončení rozsáhlých oprav. Bohoslužba začíná v 10.00 hodin. Opravy obou kulturních památek byly financovány z dotací Evropské unie.

Foto: Josef Cinciala/Člověk a Víra

Pin It