Praha/Ostrava - Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se bohoslužeb však může týkat bod č. 17 tohoto mimořádného opatření, který stanovuje podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.


20210402 joci velkypatek img8105


K aktuální změně se vyjádřil apoštolský aministrátor diecéze Mons. Martin David: 

Od pondělí 26. 4. tedy neplatí omezení na 10 % kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Přesto, že to není výslovně uvedeno, žádám Vás, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.

Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat.  Jiné organizované akce a setkání podle č. 16 tohoto opatření zatím umožněny nejsou.

Je to jistě velmi vítaná změna především v počtu účastníků bohoslužeb. Proto naléhavě vybízím kněze i věřící ve farnostech, aby nadále platná výše uvedená omezení byla při bohoslužbách dodržována.

Celý text mimořádného opatření je k dispozici ke stažení zde

Aktuální změny, které se týkají církví a náboženství zveřejňuje vláda na portále covid.gov.cz v sekci "Církve a náboženství". Zde jsou také uvedena platná nařízení, která se týkají bohoslužeb, svateb, křtin, pohřbů i poutí.  

Ilustrační foto: Josef Cinciala/Člověk a Víra

Pin It