Diecéze – Svědectví obrazem Velikonoc 2021 pokračuje slavnostní sobotní velikonoční vigilií, jež byla přípravou na Kristovo zmrtvýchvstání. Před chrámy se žehnaly ohně, na mnohých místech byl dospělým katechumenům udělen křest a věřící obnovovali své křestní sliby.

Eucharistickou slavnost s udělováním křtu v katedrále Božského Spasitele sloužili oba biskupové – biskup Martin David a František V. Lobkowicz coby hlavní celebrant. Ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie své křestní sliby přítomní obnovili před P. Františkem Boldym, se kterým koncelebrovali P. Peter Kvetan a P. Jozef Novák.

Po závěrečném Aleluja, Aleluja se lidé s radostí ze vzkříšeného Pána a Spasitele rozešli do svých domovů i z chrámu sv. Bartoloměje v Odrách, kde velikonoční vigilii celebroval zdejší farář P. Petr Kuník.

Velikonoční triduum skončilo největším svátkem křesťanského roku – slavností Zmrtvýchvstání Páně. Hlavním celebrantem pontifikální mše svaté s udělením apoštolského požehnání, které je spojeno s přijetím plnomocných odpustků, byl biskup František V. Lobkowicz, jenž mši svatou sloužil i s biskupem Martinem Davidem.

Slavnostní mši svatou s žehnáním pokrmů sloužil ve frýdecké bazilice P. František Boldy. Přinášíme také fotografie z jedné z osmi mší svatých v kostele sv. Jana a Pavla v Místku a taktéž z kostela sv. Vavřince v Paskově, kde ji sloužil administrátor farnosti P. Piotr Dariusz Nawarowski.

Fotogalerie velikonoční vigilie (celá fotogalerie zde) a slavnosti Zmrtvýchvstání Páně z katedrály v Ostravě (celá fotogalerie zde): Zdeněk Poruba/Člověk a Víra

Fotogalerie velikonoční vigilie (celá fotogalerie zde) a slavnosti Zmrtvýchvstání Páně z baziliky ve Frýdku (celá fotogalerie zde): Josef Cinciala/Člověk a Víra

Fotogalerie velikonoční vigilie v Odrách (celá fotogalerie zde): Nela Franková/Člověk a Víra

Fotogalerie ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně z kostela sv. Jana a Pavla v Místku (celá fotogalerie zde): Ivana Bužková/Člověk a Víra

Fotogalerie slavnost Zmrtvýchvstání Páně z kostela sv. Vavřince v Paskově (celá fotogalerie zde): Vladimír Liška/Člověk a Víra

 

Pin It