Světlo Vzkříšení se světem line, radost, nad všechny jiné.Temnota ať nesouží více, plá plamen velikonoční svíce. Pokoj nezná zamčených dveří, byť cestu života beznaděj šeří. Naděje neklame více, plá plamen velikonoční svíce.

Radostné prožití velikonočních svátků pokoj, radost a odvahu k novému životu přejí

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

Martin David, apoštolský administrátor

 PraniVelikonoce2021 text

Pin It