Diecéze se připravuje na druhé Velikonoce v čase celosvětové pandemie. V roce 2020 byly kostely zcela prázdné a obřady velikonočního tridua i slavnost Zmrtvýchvstání Páně sloužili jen biskupové a kněží za přítomnosti kamer a několika ministrantů. Letošní Velikonoce jsou opět poznamenány neviditelnou, za to však zákeřnou smrtelnou nemocí. S vírou ve vzkříšení prožijeme Velikonoce 2021 v omezených podmínkách daných pravidly protipandemických opatření.

Velikonoce2021

Bohoslužeb se může účastnit jen tolik lidí, kolik tvoří 10 % kapacity míst k sezení. Počty kolísají podle velikosti kostela a počtu lavic. Leckde se na bohoslužby dostanou jen jednotlivci nebo maximálně desítky věřících. S ohledem na tato omezení se letos nepřipravují a nezveřejňují přehledy bohoslužeb v jednotlivých farnostech jedenácti děkanátů. Přehled opatření najdete zde

Nabízíme však přehled bohoslužeb v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Od Květné neděle až po slavnost Zmrtvýchvstání Páně zde budou hlavní mše svaté a obřady sloužit biskupové. Z katedrály je zajištěn přímý přenos mší svatých, který lze sledovat v níže uvedených časech na tomto odkazu. (V čase, kdy neprobíhá přenos, se zobrazí pouze fotka presbytáře katedrály.) Věřící tak mají možnost se při těchto svátcích sjednotit se svými pastýři prostřednictvím těchto online přenosů.

Živé přenosy zajišťují také další farnosti v diecézi. Přehled online bohoslužeb najdete na www.mseonline.cz.

Mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření

Duchovní správa katedrály nabídla věřícím mimořádnou příležitost k přijetí velikonoční svátosti smíření. Zpovídat se bude v sobotu 27. března od 16.00 do 18.00, v neděli 28. března od 18.00 do 20.00 a od pondělí 29. března do středy 31. března vždy od 7.00 do 9.00 a od 16.00 do 18.00 hodin. Zájemci mají využít těchto termínů, protože během svátků ji zvláštní příležitosti k přijetí této svátosti nebudou.

Květná neděle 28. března

7.30 hod. - mše sv. s žehnáním ratolestí

8.30 hod. - mše sv. s žehnáním ratolestí

9.30 hod. - pontifikální mše sv. s žehnáním ratolestí, hlavní celebrant biskup Martin David

10.30 hod. - mše sv. s žehnáním ratolestí

15.00 hod. - pobožnost křížové cesty

19.00 hod. - mše sv. s žehnáním ratolestí

Zelený čtvrtek 1. dubna

9.00 hod. - MISSA CHRISMATIS, mše svatá se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů, celebrují biskupové František Václav Lobkowicz a biskup Martin David se zástupci kněží z diecéze. Mše svatá je bez účasti veřejnosti.

16.00 hod. – Mše svatá na památku Poslední večeře Páně

18.00 hod. – Pontifikální mše svatá na památku Poslední večeře Páně za kněze, kteří působili v katedrále, po obřadech následuje přenesení Nejsvětější Svátosti do „Getsemanské zahrady“, adorace do 19.30 hod., hlavním celebrantem bude biskup Martin David.

Velký pátek 2. dubna (Den přísného postu a újmy v jídle)

10.00 hod. - pobožnost křížové cesty, vede biskup Martin David

11.00 – 15.00 hod. - možnost adorace a modlitby v katedrále

15.00 hod. Velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání), předsedá biskup Martin David

Bílá sobota 3. dubna

09.00 hod. - modlitba ranních chval, předsedá o. biskup Martin

09.30 – 19.00 hod. - možnost soukromé adorace u Božího hrobu

20.00 hod. – Velikonoční vigilie (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s udělením sv. křtu dospělým katechumenům a s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant biskup Martin David

Neděle velikonoční 4. dubna  - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně/Hod Boží velikonoční

07.30 hod. - mše sv. a požehnání pokrmů

08.30 hod. - mše sv. a požehnání pokrmů

09.30 hod. – pontifikální mše svatá s udělením apoštolského požehnání (spojeno s přijetím plnomocných odpustků), hlavní celebrant o. biskup František Václav Lobkowicz; po mši sv. požehnání pokrmů

10.30 hod. - mše sv. a požehnání pokrmů

19.00 hod. - mše sv. a požehnání pokrmů

Pondělí velikonoční 5. dubna

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě

07.30 hod. - mše sv.

09.30 hod. - mše sv.

Opava – kostel sv. Vojtěcha

8.30 – mše svatá – hlavní celebrant biskup Martin David

Video přenos jednotlivých bohoslužeb z katedrály Božského Spasitele je zajištěn a lze jej sledovat ve výše uvedených časech prostřednictvím tohoto odkazu.   V čase, kdy neprobíhá přenos, se zobrazí pouze fotka presbytáře katedrály.

Ilustranční snímek z Velkého pátku 2020, Foto: Zděnek Poruba/Člověk a Víra

Pin It