Institut pro liturgickou formaci Liturgie.cz připravil další online formační setkání. Tentokrát bude připravené pro ty, kdo jsou pověřeni službou mimořádného přisluhovatele eucharistií. K setkání prostřednictvím internetu se lze připojit v úterý 16. března od 20.00 hodin přes platformu Zoom nebo sledovat formou živého vysílání na YouTube.

„Srdečně zveme ty, kdo při liturgii slouží podáváním eucharistie nebo donášejí svaté přijímání nemocným, na on-line formační setkání. Smyslem tohoto setkání je lépe porozumět kráse eucharistie, připomenout si praktické úkoly podávajícího a sdílet vlastní zkušenosti ze služby,“ uvádí pořadatelé. 

K účasti není nutné se přihlásit. Na stránkách Liturgie.cz se 16. 3. v 19:50 zobrazí aktivní link na připojení.

Témata a přednášející 

Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami v délce 15 minut a následnou diskusí. 

1) Eucharistická víra

Pavel Frývaldský, Katolická teologická fakulta UK 

Nauka o svátosti eucharistie tvoří vrchol křesťanské víry a je také nezbytným základem pro službu těch, kdo eucharistii rozdělují či donášejí bratřím a sestrám. 

2) Eucharistická služba

Mons. Jan Mráz, Delegát pro liturgii BB

Podávání svatého přijímání v kostele nebo jeho donášení nemocným je skutečnou liturgií, která oslavuje Boha a posvěcuje člověka. Praktická pravidla, kterými se tato služba řídí, pomáhají v jejím správném vykonávání. 

3) Eucharistická spiritualita 

Mons. Jan Vokál, Liturgická komise ČBK

Praktická služba není nikdy odtržena od celku života. Každý život křesťana, o to více služebníka svatého přijímání, má mít eucharistický charakter.

4) Diskuse

Diskusi moderuje Radek Tichý.

Pin It