Ostrava - Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Církevní základní školy a mateřské školy Přemysla Pittra vyhlásil zřizovatel školy Biskupství ostravsko-opavské. Školské zařízení v Ostravě-Přívozu se specializuje na vzdělávání žáků ze sociálně vyloučených lokalit a je jedinou církevní školou tohoto typu v regionu. Zájemci o místo ve vedení školy se mohou hlásit až do 28. dubna 2021 na adrese biskupství.

 

 

 

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb.,
  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • nejméně čtyřletá pedagogická praxe,

 

 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.


Požadavky:

 • znalost školských, pracovněprávních a finančních předpisů,
 • výborné komunikační, organizační a řídící schopnosti,
 • kvalitativní prvky manažerské práce ve vzdělávání.

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • ověřená kopie dokladu o vysokoškolském vzdělání, (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad o zdravotní způsobilosti,
 • doložení praxe v délce 4 let, a to potvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele,
 • koncepční záměr rozvoje dané školy v období 3 let v rozsahu 5 normostran,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2021

 

Přihlášku zasílejte nejpozději do 28. 4. 2021 na adresu: Biskupství ostravsko-opavské, odbor církevního školství, Kostelní nám. 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
Obálku označte: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ CZŠ a MŠ Přemysla Pittra – NEOTVÍRAT“ V případě dalších dotazů se obracejte na paní Ing. Mgr. Markétu Zegzulkovou,
tel: +420 597 822 236, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Inzerát najdete také v sekci volná místa

Pin It