Ostrava – Farnost Moravská Ostrava pořádá tradičně před zahájením postní doby Eucharistické dny s možností soukromé adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti. Letos tyto dny začínají v neděli 14. února. Přinášíme program na jednotlivé dny.


Monstrance


6. neděle v mezidobí 14. února

7.30 hod.: ranní mše sv.

8.30 hod.: mše sv. 9.30 hod.: mše sv. za farní společenství

10.30 hod.: mše sv.

18.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace

18.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání

19.00 hod.: večerní mše sv.

Pondělí 15. února

7.30 hod.: ranní mše sv.

8.00–9.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace

17.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace

17.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání

18.00 hod.: večerní mše sv.

Úterý 16. února

7.30 hod.: ranní mše sv.

8.00 – 9.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace

17.00 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace

17.30 hod.: zakončení adorace, Te Deum a svátostné požehnání

18.00 hod.: večerní mše sv. na zakončení eucharistických dnů

Popeleční středa 17. února – den přísného postu

6.30 hod.: modlitba ranních chval v eucharistické kapli

6.45 hod.: modlitba růžence

7.30 hod.: ranní mše sv. s udílením popelce

8.30 hod.: mše sv. s udílením popelce 16.00 hod.: mše sv. s udílením popelce

18.00 hod.: pontifikální mše sv. s udílením popelce a představením katechumenů; celebrant o. biskup František a o. biskup Martin.

Popelec bude letos beze slov. Obvyklá formule bude pronesena před celým shromážděním. Více k tématu na www.liturgie.cz.

Pin It