Dnes píšu se strachem v duši. Ne, nebojím se malomocenství, o kterém jsou dnešní čtení. Tělesné malomocenství dnes umíme léčit a nebýt sobectví (možná nás všech), tak tato nemoc už dávno mohla být jen v učebnicích dějin lékařství. A v Písmu.


funeral 5027631 1920


Mám strach z malomocenství, kterým jsme nakažení všichni. Malomocenství zla. Nikdo není proti této nákaze imunní, protože souvisí s dědičným hříchem. Máme v sobě "viry", které jsou připraveny kdykoli ovládnout naše smýšlení, mluvení, jednání, jakmile jim dáme trošku prostoru na množení se. Strach mám proto, že si například při rozhovorech všímám, jak snadno i já sklouzávám k odsuzování, nespokojenosti, obavám… Jakoby jsem zapomínal, že Pán je můj pastýř...

Proto bojuji, aby mě tento strach nepřemohl. Neboť "blažený, komu se odpustila nepravost a je osvobozen od hříchu. Blažený člověk, kterému Pán vinu nepřičítá a v jehož mysli není podvodu. Vyznal jsem se ti ze svého hříchu a nezatajil jsem svůj přestupek. Řekl jsem si:, Vyznám Pánu svou nepravost. 'A tys mi odpustil zlobu mého hříchu "(Ž 32, 1 - 2. 5).

Rozumíš? Na všechny viry zla ve mně i v tobě existuje lék - Boží milosrdenství. Abych ho dosáhl, potřebuji jen jedno - uznat a vyznat Pánu svou nepravost.

Dá se říci, že dnes ve světě zuří smrt. Nebuďme k tomu lhostejní a mysleme na smrt. Na vlastní smrt i na smrt svých blízkých. Připravujme se, aby nás Pánův den nezastihl v těžkém malomocenství duše. Pomozme i našim blízkým, zvláště starším, myslet na smrt. Ne jako na konec, ale jako začátek. Ne jako na strašnou chvíli, ale jako na okamžik, kdy uvidíme našeho Boha tváří v tvář. Když se setkáme s milujícím Otcem ...

Mysleme na smrt a budeme uchráněni od malomocenství.

Pokud si myslíš, že si vůči nákaze malomocenství duše imunní nebo že v dnešní době chaosu vše zvládáš bez hříchu, tak si přečti fiktivní vyjádření jistého postaršího řeholníka: "Když jsem byl mladý, měl jsem jednu jedinou chybu: byl jsem pyšný. Teď jsem už dokonalý!"

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Ilustrační foto: Pixabay.com

Pin It