Ostrava - Devět dní před liturgickou památkou bl. Richarda Henkese se chtějí farnosti v České republice i v Polsku spojit při společné modlitbě. Novénu zahájí v pátek 12. února v kapli ostravsko-opavského biskupství apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David. S těmi, kteří se chtějí společně modlit, bude fungovat online spojení přes facebookovou stránku „Píseň přítele o Jeho vinici /Iz 5,1/“. V dalších dnech se budou připojovat kněží z farností Hať, Strahovice, Ratiboř (PL),  Ostrava-Svinov, Branice (PL), Kietř (PL), Darkovice a opět Hať.

„Život a svědectví života bl. o. Richarda Henkese je povzbuzením pro ty, kdo bojuji s pandemii - sám žil v době kdy v koncentračním táboře v Dachau vypukla epidemie tyfu. Je povzbuzením pro zdravotnicky personál – staral se o nemocné, nakažené a umírající. Je povzbuzením pro nemocné – sám se nakazil nemoci. Je povzbuzením pro mnohé,“ uvedl k iniciativě P. Dr. Bartłomiej Blaszka, farář z farnosti Hať u Hlučína. Na stránce farnosti http://farnosthat.cz/ najdete podrobnosti k připravované novéně.

Životopis bl. P. Richarda Henkese, SAC, který zemřel na sklonku války v koncentračním táboře Dachau u Mnichova na webu biskupství. Blahořečen byl 15. 9. 2019 v německém Limburgu. Dne 21. února si církev podruhé připomíná liturgickou památku mučedníka z období 2. světové války. Kněz, který do roku 1943 působil ve Strahovicích na Hlučínsku, zemřel 22. února 1945 po nákaze tyfovou epidemií. 


NovenaHenkes0221

Pin It