Formační setkání pro lektory, které bude probíhat formou online konference nabídne dnes ve čtvrtek 21. ledna portál Liturgie.cz. Institut pro liturgickou formaci nabídne od 20.00 hodin online setkání pro ty, kdo při liturgii předčítají z Písma. "Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby," uvedl P. Radek Tichý. K účastní na setkání není nutné se nikde hlásit. Stačí se jen prostřednictvím webu připojit na link Zoom nebo YouTube, který bude k dispozici od 19.50 hodin na tomto odkazu. Mezi přednášejícími je také biskup Martin David, který je předsedou Liturgické komise ČBK. 


bible 2690295 1280


Témata a přednášející 

Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami v délce 15 minut a následnou diskusí. 

1) Svátostnost Božího slova v liturgii

Vojtěch Novotný, Papežský liturgický institut

Čtení z Písma při bohoslužbě je více než jen přednášení textu: je to konání bohopocty, kultu, posvěcení člověka. Minipřednáška se zabývá tím, jak správně přistupovat k bohoslužbě slova a ke svátostnému charakteru Božího slova.

2) Služba lektora

Mons. Martin David, Liturgická komise ČBK

Čtení z Písma při liturgii je nejen úkol, ale také výsada. Na lektory jsou kladeny teologické, duchovní a praktické nároky, které přiblíží druhá minipřednáška.

3) Evangeliář je Kristus

Radek Martinek, Katolická teologická fakulta

Ačkoli lektoři čtou především z lekcionáři, vrcholem bohoslužby je hlásání radostní zvěsti z evangeliáře. Minipřednáška osvětlí rozdíl mezi různými typy knih pro Boží slovo a ukáže, jak je evangeliář zpřítomněním samotného Krista.

4) Diskuse

Diskusi moderuje Radek Tichý.

Pin It