Samuel měl Elího! Jak dobře, že Šimon Petr měl Ondřeje! Jak dobře, že Korinťané měli Pavla! Eli, Ondřej i Pavel usměrnili ty, které milovali, a přineslo to bohaté ovoce. V tom spočívá skutečné učednictví. Eli, Ondřej i Pavel již byli zformování (každý v jiném stupni, vždyť Ondřej byl s Ježíšem v podstatě jen jedno odpoledne) a to, co znali a žili, předali dalším. Ne jako strohou informaci, ale jako výzvu k novému životu.


adult 1869621 1280


Samuel se naučil poslouchat Pánův hlas. A to tak dobře, že "ani jedno jeho slovo nepadlo na zem" (1S 3, 19). Kdybychom si přečetli věty, které jsou v dnešním čtení vynechány, tedy verše 11 - 18, věděli bychom, že to nebyla lehké slova. Samuel, v podstatě malý chlapec, měl oznámit Elimu hrozný trest za hříchy jeho synů, které nenapomíná.

Pokud máš čas, přečti si tento týden První knihu Samuelovu od první po šestnáctou kapitolu, abys věděl, jak velký vliv na život Izraele měl muž, kterého Eli naučil poslouchat Pána. Ondřej byl učedníkem Jana Křtitele. Ale když ten jemu a Janovi ukázal Ježíše, šli za ním a poznali v něm Mesiáše. A co udělal Ondřej? Vyhledal svého bratra Šimona a přivedl ho k Ježíšovi.

Pokud chceš vědět, jak velký význam pro dějiny lidstva měl Petr, přečti si dobrou knihu o dějinách církve. Neboť ta stojí dodnes na Petrovi. Korinťané byly pro Pavla zřejmě tvrdý oříšek, vždyť jim musel psát znovu a znovu, někdy i tvrdě napomínat. No pokud jeho listy nepřinesly hojnost očekávaného ovoce v oné době, určitě dodnes ovlivňují život milionů lidí, kteří čtou Písmo a berou ho vážně.

Vždyť i dnes můžeme aplikovat jeho výzvu pečovat o své tělo, které je chrámem Ducha - chránit ho před nákazou, dát se očkovat, když k tomu bude příležitost... Je někdo, kdo ovlivnil tvůj život tím, že tě něco o Bohu naučil? Projev mu dnes svou vděčnost. Pokud mu nemůžeš zavolat či napsat e-mail, tak se za něj pomodli k Pánu - s vděčným srdcem.

A také si polož otázku: Koho já mohu naučit slyšet Pánův hlas, komu mám představit Ježíše, koho mohu v lásce napomenout či povzbudit, aby žil důsledně podle Písma? Odpověď na tuto otázku si napiš hluboko do srdce a hned dnes se za toho člověka / ty lidi začni modlit, abys byl připraven posunout ho / je na jejich cestě víry, když přijde na to čas. Možná už dnes ... Být učedníkem znamená přijímat a dávat.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Pin It