Představ si, že by se na nějakém nákupním centru ráno objevil nápis: "Dnes je vše zdarma!" Myslíš, že by tam do večera zůstalo nějaké zboží? Pobrali bychom všechno, i to, co vůbec nepotřebujeme. Protože "zdarma".

Bůh nám dává denně takovou nabídku: "U mě je dnes vše zdarma!" Dokonce nemusíš nikde chodit, Bůh přichází k tobě. Nemusíš nic dělat: "Otevři si ústa a já ti je naplním" (Ž 81, 11c). Ba přece jen jedno musíš udělat - musíš chtít. Možná jako Boží domácí můžeš napsat Bohu dopis. Něco takového, jak jsem mu napsal já:


supermarket 665049 1280


 

Chci více Ježíše.

Chci více znát víru, kterou jsi mi daroval.

Chci plněji prožívat slavení eucharistie.

Chci lépe využívat talenty, které mám od tebe.

Chci více milosti.

Chci být svatý.

Chci ochotněji a horlivěji konat pokání za své hříchy.

Chci milovat každého člověka, kterého dnes potkám.

Chci trpělivě nést svůj kříž.

Chci svůj kříž lépe poznat.

Chci více chápat Písmo svaté.

Chci více moudrosti.

Chci věčný život pro svou rodinu, blízké, kamarády, sousedy ...

Chci tě spatřit.

Chci, aby tě přes můj způsob života každý poznal.

Chci o tobě mluvit jako svědek.

Chci také lepší zdraví, pokud je to pro mě dobré.

Chci žít až do smrti mého těla.

Dnes slavíme Pánův křest. Den, kdy Pramen sestoupil do řeky, aby posvětil vodu Jordánu. Nepotřeboval křest, vždyť byl bez hříchu. Ale věděl, že my potřebujeme křest - tak posvětil vodu a na kříži nechal otevřít svůj bok, aby z něj tekl pramen živé vody ... To vše nabízí zcela zdarma. V nákupním centru mají věci, které obnosíš, které se pokazí, spotřebují, zestárnou. Boží milost - daná nám v Ježíši Kristu - je vždy nová: "Vždyť jeho milost nepomine, obnovuje se každým ránem" (Nár 3, 23).

Do nákupního centra musíš jít. K Bohu ne - on je stále při tobě. Má vždy otevřeno a vše nabízí zdarma. Naber si všechno, co dnes potřebuješ. I zítra bude nabídka všeho zdarma. I pozítří.

Proč se často přistihnu při tom, že nechci nic brát, protože si myslím, že to zvládnu sám, bez Boha? Pane, smiluj se!

Odpusť mi, prosím, i to, že jaksi neochotně využívám tvou nabídku takových skvělých věcí, a k tomu ještě zdarma. Pane, smiluj se!

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

 

 

Pin It