Ostrava – První lednové týdny jsou tradičně spojeny s modlitbami za jednotu křesťanů. Od 10. do 17. ledna 2021 bude probíhat tzv. Alianční týden modliteb různých křesťanských denominací, který se kvůli pandemii uskuteční pouze formou on-line přenosu.

Alianční týden modliteb letos nese název Tváří v tvář a bude se zabývat právě pojmem tváře jako důležitého biblického motivu spojeného s tématy blízkosti, přítomnosti, bezprostřednosti, hledání a vztahu.  V Ostravě se uskuteční dvě bohoslužby, které budou přenášeny z modlitebny Křesťanského společenství. První bohoslužba v neděli v neděli 10.1 v 18,00 (v rámci zahájení týdne) a druhá v neděli 17.1 v 18,00 (v rámci jeho ukončení). Bohoslužby lze sledovat na tomto odkazu

Od 18. ledna pak naváže Týden modliteb za jednotu křesťanů nesený tématem „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9) Texty pro tento týden najdete ke stažení na stránkách Ekumenické rady církví a připravila je ekumenická komunita sester Grandchamp ve Švýcarsku, která je duchovně spojena s hnutím Taizé. 

(Foto: Sbor SCEAV Návsí)

Pin It