Starý Bohumín - Padesát let od příchodu do Starého Bohumína si ve čtvrtek dne 7. ledna 2021 připomněly sestry Služebnice Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté (lidově Služebničky). Datum je spojováno se stěhováním komunity do nového domku, který si sestry postavily, aby se vyhnuly internaci v Bílé Vodě u Javorníka. Řeholnice se věnují práci s dětmi v Církevní mateřské škole v Ludgeřovicích na Hlučínsku. 


LudgeroviceMikulas


„Historie provinčního domu sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté ve Starém Bohumíně na ul. Na Koutě 425 se začala psát v roce 1967, kdy osm z dvanácti sester žijících a pracujících v provinčním domě v Novém Bohumíně (vystavěn v letech 1934) dovršilo hranici důchodového věku a reálně hrozilo jejich nucené přemístění do Charitního domova (respektive internačního tábora) pro řeholnice v Bílé Vodě. Aby k tomu nedošlo, rozhodly se sestry se souhlasem své generální představené - Matky M. Gloriosy Gruszkové - zajistit si vlastní dům,“ informoval rajhradský řeholník fr. František J. Teister OSB, který se o historii svého rodného města dlouhodobě zabývá.

Řeholnicím se dne 20. listopadu 1967 skutečně podařilo získat povolení ke stavbě „většího rodinného domu“ na přiděleném stavebním pozemku ve Starém Bohumíně, s níž se začalo již 1. dubna 1968. Po úspěšné kolaudaci, kterou provedli 1. září 1970 zaměstnanci ONV v Karviné, se všechny sestry z Nového Bohumína postupně začaly do Starého Bohumína stěhovat.

„Dne 7. ledna 1971 v naší domácí kapli byla naposled sloužena mše sv. Věčné světlo zhaslo a v našem provinčním domově v Novém Bohumíně na Polní ul. 870 přestal přebývat Pán Ježíš v Nejsvětější svátosti oltářní, od kterého jsme čerpaly potřebné milosti, sílu a který nás chránil po celých 35 let našeho působení při nemocných a přestárlých lidech,“ uvedly sestry do své kroniky.

V současné době působí v provinčním domě ve Starém Bohumíně šest řádových sester a v Církevní mateřské školce v Ludgeřovicích (obnovené roku 1993) s úspěchem podle odkazu jejich zakladatele bl. Edmunda Bojanowského: „děti, jako největší poklad Pána Ježíše, sestry vychovávají s láskou“ působí další tři sestry.

Foto: Jarmila Fussova'/Člověk a Víra

Pin It