Slavkovice - Duchovní obnovy ani exercicie s pobytem na poutním místě a přednáškami duchovních, nejsou v současné době nouzového stavu možné. Stejně jako školní výuku je možné aktivitu připravit distančně na dálku pomocí internetových aplikací. K účasti na on-line exerciciích „Panna Maria – ikona spásy“ jsou ve dnech 17. až 23. ledna 2021 zváni laici, zasvěcené osoby i kněží. Z poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích je povede P. Martin Sedloň, OMI.

Slavkovice


Exercicie budou přenášeny na kanále youtube Lectio divina CZ. Exercicií je možné se zúčastnit i s individuálním doprovázením, tedy s každodenním duchovním rozhovorem přes telefon s jedním ze členů exercičního týmu.

Na cestě Lectio divina nejde jen o objevování nových biblických souvislostí a pravd, které nás mají povzbudit a utvrdit ve víře. Nejde jen o to, abychom nacházeli odpovědi na otázky, které máme, abychom se mohli dobře rozhodovat. Na cestě Lectio divina jde především o to, abychom se učili využívat „síly evangelia“ (Gaudium et spes, 93), síly Božího slova, skrze které se nám sdílí sám Trojjediný Bůh, aby stále více vstupoval do života našeho a skrze nás i do života druhých.

Přihlašujte se prostřednictvím formuláře na stránkách www.lectiodivina.cz nejpozději do 10. ledna.

 

Pin It