Ostrava – Už podruhé v tomto roce ztichla na většinu dne jindy hojně navštěvovaná katedrála Božského Spasitele. Přesto nabídla a stále nabízí těm, kdo ve vymezených časech přicházejí přijmout eucharistii či svátost smíření, zajímavé programy.

Mohou zde vidět výstavu s názvem Leopold Prečan - arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. „Výstavu jsme zařadili do programu, protože se olomoucký arcibiskup významně zasloužil o rozkvět Charity. Věnoval se také církevnímu právu a podporoval umění,“ uvádí odborná referentka Petra Košáková. Kromě toho se mu podařilo vytvořit sbírku cenného porcelánu a slonoviny, část tohoto pokladu si mohou návštěvníci katedrály prohlédnout ve vitrínách až do 29. listopadu. Tato výstava je pořádána ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým, Biskupstvím ostravsko-opavským a Římskokatolickou farností Ostrava-Moravská Ostrava. Všechny vystavené exponáty zapůjčilo Arcibiskupství Olomoucké.

Dále je přivítá nový výtvarný obsah v oknech chrámu s námětem sv. Václava. „Tato výtvarná série bude k vidění až do začátku adventu a je unikátní tím, že interaktivně zapojuje malé návštěvníky a seznamuje je s postavou našeho národního patrona sv. Václava. Název miniprogramu zní: Podivný příběh Podivena,“ představuje program referentka. Podiven je opravdová historická postava a byl to věrný druh a přítel knížete Václava. Malí i větší návštěvníci tak před mimořádnými opatřeními mohli luštit s pracovními listy v ruce Podivenovu šifru. Paní Košáková je přesvědčena, že se k námětu v příštím roce vrátí, aby vynaložená práce nepřišla nazmar.

„Nové vitráže o sv. Václavovi nebyly jediné, protože v letošním roce vznikly ještě další výtvarné počiny v oknech katedrály – a to Život Panny Marie a zpracované růžencové tajemství,“ připojuje koordinátorka. Kromě toho si návštěvníci chrámu mohli letos prohlédnout několik výstav. Na začátku roku u příležitosti Dne památky holocaustu a 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi s názvem Židovství - náboženství Ježíše Krista. Následovala výstava bohoslužebných předmětů souvisejících s eucharistií - Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný... a o prázdninách představila v katedrále paličkované krajky a šperky paní Marie Swaczynová pod názvem Cesta Boží lásky.  Tím ale výčet nekončí. V katedrále byly k vidění také velkoformátové fotografie sdružení  Člověk a Víra, panely věnované poslednímu lidickému knězi P. Josefu Štemberkovi a o prázdninách návštěvníky zaujala výstava Poutník Jan Pavel II., na kterou v rámci Templfestu navázala expozice Masaryk a Svatá země. Výstavy jsou součástí projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2020, který je spolufinancován statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

Snímek: Jakub Šerých/Člověk a Víra


Pin It