Starý Jičín - Duchovní správce farnosti Starý Jičín P. Petr Dokládal dnes zemřel. O nemoci svého faráře informovali farníci již 9. října. U kněze se potvrdila nákaza koronavirem a nemoc měla těžký průběh. Se zápalem plic byl hospitalizován v nemocnici v Novém Jičíně, udržován v umělém spánku a na plicním ventilátoru. Farnost a řada dalších se za nemocného kněze modlila novénu ke sv. Filoméně.

Parte zemřelého P. Mgr Petra Dokládala ke stažení ve formátech pdf a word

Vážnou nemoc svého bratra potvrdil také prezident Českomoravské Fatimy Mons. P. Pavel Dokládal z Koclířova u Svitav. I zde se místní komunita zapojila do modliteb novény. Otec Petr Dokládal je prvním knězem ostravsko-opavské diecéze, který zemřel v přímé souvislosti s nákazou nemoci Covid-19.

Pohřeb zemřelého kněze bude ve čtvrtek 29. října ve Starém Jičíně a v Koclířově u Svitav. Zádušní mše svatá v kostele sv. Václava ve Starém Jičíně bude ve čtvrtek 29. 10. 2020 v 9.00 hod.

Po mši svaté bude převezen do kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v Koclířově u Svitav, kde bude tentýž den, 29. 10. ve 13.00 hod. mše svatá a po skončení bude uložen do hrobu na hřbitově, u farního kostela sv. Filomény a Jakuba  v Koclířově.

O podrobnostech k pohřbu zesnulého informoval na webu Českomoravské Fatimy bratr zemřelého Mons. Pavel Dokládal. „Sděluji nyní tuto informaci a jak mi bude možné, připojím k ní i pohled víry, naděje a lásky skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie Fatimské. Vážím si také vašich modliteb a vzpomínky na život i kněžskou službu otce Petra. R. I. P.“

P. Petr Dokládal se narodil v Jeseníku v roce 1947, své dětství a mládí prožil v Brně. Duchovní povolání v kněžské službě si zvolil podobně jako jeho mladší bratr Pavel. Působil ve farnostech Frenštát pod Radhoštěm a v posledních letech ve Starém Jičíně.

Zesnulý kněz v březnovém vydání diecézního zpravodaje OKNO vyprávěl o své poutnické zkušenosti z pěší pouti z Fatimy do Santiaga de Compostela, kterou absolvoval v září roku 2018. Cesta dlouhá 183 kilometrů kněze, který nebyl zvyklý na dlouhé procházky, proměnila.

 „Na tento svět se dívám s novou důvěrou a nadějí. Tak nějak vice i věcem rozumím. Ne po stránce, že bych sbíral informace, ale uvědomuji si hloubku toho duchovního spojení s Bohem, řekl v rozhovoru otec Petr Dokládal, který se po své poutnické zkušenosti snažil denně nachodit několik kilometrů.

V letošním roce plánoval putovat s partou přátel po ostrově Island, který v minulosti již několikrát navštívil a ovládal i jazyk této země. Z cesty však v důsledku koronavirové nákazy naplánované na červen sešlo. Poslední pouť vykonal otec Petr Dokládal na začátku října do Koclířova u Svitav, kde se zúčastnil Výroční mariánské konference.

P. Petr Dokládal zemřel 8. den novény ke sv. Filoméně, kterou se za něj modlili farníci a řada jeho přátel a známých. Přinášíme text modlitby na dnešní den, kdy se modlíme za spásu jeho duše. 

OSMÝ DEN novény ke sv. Filoméně

… kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. (Mt 10,39)

Svatá Filoména se z lásky k Ježíši Kristu zřekla všeho, než vešla do radostí života věčného. „Ano jsem si jistá," říká ve svém srdci, „že věčný Rytíř mi propůjčí za tyto pomíjející statky, které já z lásky k němu obě-tuji, korunu spravedlnosti a slávy, kterou mi přislíbil." 

Dívej se nyní na ni se svatými v nebi. Jsou to také myšlenky, kterými se rád zabývám, když stojím před vol-bou nějaké oběti? Jaký dojem dělají na mé srdce? "Ach" říkají svatí, "abychom vše obdrželi, musíme všechno ztratit" Co říkám já? Kéž přinášíme ochotně a radostně všechny oběti!

Svatá panno, která jsi tak bedlivě bránila své panenství: skrze nadpřirozenou radost a nepřemožitelnou sílu, kterou jsi prokázala, když jsi třikrát obětovala své panenské tělo pro Ježíše Krista! Dosáhla jsi mnoha palem i korun vítězství, když jsi přijímala rány za svého nebeského Ženicha. Pros za mne, který tak málo dbám Bo-žího zákona. Vypros mi potřebné milosti, které by mně pomohly dojít k věčné spáse, abych s pravou ode-vzdaností dokázal snášet bolesti a utrpení tohoto světa a odolával všem útokům pekla. Amen.

Otče náš … Zdrávas, Maria … ; Sláva Otci … (3x)

Celý text novény ke k dispozici zde. 

Pin It