Ostrava - Od čtvrtka 22. října vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel. Opatření se dotýká i náboženského života.


RouskaKancional


Omezení platí i pro bohoslužby. Na pohřeb může jen 10 osob

Vláda proto rozhodla, že od čtvrtka 22. října od 6.00 po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu maximálně dvou osob se vztahuje i na bohoslužby s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast 10 osob.

Na veřejnost může spolu jen rodina, ostatní jen po dvou

Stejně jako na jaře tohoto roku bude z tohoto zákazu existovat několik výjimek. Lidé mohou cestovat za zaměstnáním, v souvislosti s podnikáním, vydat se za rodinou, na nákupy základních životních potřeb a na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé mohou také vyjít do parku nebo jinam do přírody. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby. Kdo má vlastní chalupu nebo jinou rekreační nemovitost, může na ni bez omezení vyjet.

Mezi povoláními s výjimkou jsou i duchovní

Mezi výjimkami v seznamu povolání, na něž se vládní nařízení o omezení volného pohybu nevztahuje, uvedeno také poskytování individuální duchovní péče a služby. K tomu, aby kněží byli lidem nablízku a připraveni poskytovat i v této těžké době individuální duchovní péči, vyzvali také čeští a moravští biskupové. „Společně s ostatními biskupy vybízím, abychom zůstali lidem nablízku a byli připraveni poskytnout duchovní útěchu, pomoc a povzbuzení. I během přísných omezení je možné a potřebné poskytovat individuální duchovní péči při dodržení hygienických opatření,“ uvedl biskup Martin David.

Omezení pohybu platí i pro kostely

Nová opatření prakticky znamenají zrušení veškerých veřejných bohoslužeb. „Mše svaté budou slavené bez přítomnosti věřících a vysílané prostřednictvím kamery YouTube,“ uvedl krátce po vyhlášení nových opatření duchovní správce farnosti Hukvaldy Zdenko Vavro. Ve své farnosti pak zavedl systém pro individuální udělování svatého přijímání. "Přistoupit ke svatému přijímání bude možné po skončení neveřejné bohoslužby a pouze tak, že do kostela vstoupí vždy jen jeden věřící. Až z kostela odejde, může do chrámu vejít další," popsal způsob udělování eucharistie ve farnosti Rychaltice a Hukvaldy kněz, který nabádá farníky, aby tuto možnost využívali jen lidé bez příznaků nemoci. Způsob poskytování svátostí jednotlivcům si každá farnost nastaví podle svých možností. Duchovní správci o individuální pastoraci v době nouzového stavu informují na farních webových stránkách nebo Facebooku. 

Svátostná pohotovost na Svatém Kopečku

Na nové nařízení kreativně zareagovala duchovní správa poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce zavedením tzv. „Svátostné pohotovosti“. Duchovní zde budou od 22. října poskytovat svátost smíření a udělovat eucharistii lidem, kteří se s nimi domluví dopředu telefonicky. Každý den bude mít službu jeden z premonstrátů, kteří na Svatém Kopečku působí. Podobným způsobem bude duchovní péči nabízet svým farníkům i farář z farnosti Hukvaldy. „Svátost smíření je na požádání, prosím, abyste využívali pro domluvu telefonický kontakt,“ uvedl na stránkách farnosti P. Zdenko Vavro.

Ilustrační foto: Radek Hanskut/Člověk a Víra

Pin It