Sviadnov – V letošním roce u příležitosti 130 let od posvěcení se sviadnovský kostel sv. Jana Nepomuckého dočkal dvou nových zvonů. Oba nesou původní názvy podle starých, zrekvírovaných za 2. světové války - Svatý Jan Nepomucký o hmotnosti 260 kg a Svatá Barbora se 150 kilogramy. Celou zakázku pro sviadnovský kostel zajišťovala firma Zvonotec a zvony odlila Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego v  polském městě Przemyśl. 

Nové zvony byly přivezeny v sobotu 26. 9. dopoledne a za dohledu místeckého děkana P. Daniela Víchy je farníci umístili na čestná místa v kostele, kde čekaly na své posvěcení. To se konalo při slavnostní mši svaté u příležitosti svátku sv. Václava.

V rámci akce proběhla v obci soutěž pro děti, které různými technikami ztvárňovaly nové zvony a vymýšlely nápisy. Ty nejlepší vyhodnotila pětičlenná porota a děti za svou aktivitu dostaly po bohoslužbě odměnu.

Celkový rozpočet za výrobu zvonů, montáž, pohon a další nezbytnosti činí 450 000 Kč: Obec Sviadnov přispěla částkou 300 000 Kč, částkou 100 000Kč přispěl pan Ing. Josef Volný a téměř 50 000 Kč přispěli dárci z řad věřících.   

Sviadnovský kostel přišel o zvony již dvakrát. Vždy za války.

Poprvé r. 1916 byly zrekvírovány 2 zvony, které byly ve věži kostela od r. 1889. Kronikář do Pamětní knihy obce Sviadnov tehdy s povzdechem zapsal: „17. října byly z věže našeho kostelíka sňaty 3 zvony, protože je potřebovali na kanony. Teď už to rozhodně vyhrajeme! Zvony nám sebrali, srdce však nechali doma a srdce je z tvrdšího kovu! A kdo od dětství slyšel denně hlas těch zvonů, jak pěkně zněly při dětských hrách i bolu, ten zajisté se těžko loučil s nimi.“  Z dostupných pramenů víme, že větší z těchto zvonů byl odlit za 372 zlatých v Brně ve zvonařské dílně Emila Webera r. 1889, menší zvon byl ‚převěšen‘ z menší obecní zvonice (která pamatovala Ondráše a Juráše) ‚Zvonek tento byl v Olomouci roku 1751 od zvonaře Michala Schwana ulit.‘“ Prameny však již nepopisují třetí zvon.  

V poválečných letech byl do věže zřejmě ‚provizorně‘ zavěšen zvon, jehož hlas slýcháme z kostelní věže do dnes. To, že byl roku 1918 vyroben ve Vítkovických železárnách, prozrazuje německý nápis GUSSTAHLFABRIK WITKOWITZ EISENWERK 1918 a výrobní číslo № 128.

Díky zápisu v obecní kronice se také ví, že v obci byl r. 1923 zvoníkem Jan Filipec. Následně 17. května roku 1928 byly posvěceny 2 zvony sv. Jan Nepomucký a sv. Barbora. „Za kmotry při svěcení byli: Marie Tylečková, choť místního stavitele a Karel Volný, rolník zdejší. Nové zvony byly pořízeny z milodarů občanů.“  Z bronzu je odlila zvonařská dílna Oktáva Wintera z Broumova. Hlasy těchto zvonů slýchali sviadnovští  pouhých 14 let a přišla druhá rekvizice.

Fotogalerie: Ivana Bužková/Člověk a Víra

Přivezení zvonů. Celou fotogalerii můžete vidět zde.

Žehnání zvonů. Celou fotogalerii můžete vidět zde.

Pin It