Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Co znamená Pavlovo usměrnění: „Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých " (Flp 2, 4)?

Pěkně to vysvětluje Ježíš v dnešním podobenství, kde jeden ze synů sice odmítne otcovu prosbu o práci na vinici, ale potom toho lituje a jde pracovat. Měl možná jiné plány, jiné zájmy, ale zřekl se jich a pomohl otci.


i 67355 1280


Fotka od Gerd Altmann z Pixabay


Něco podobného si uvědomuji i v naší době, když mnozí kresťané láteří kvůli nošení roušek. Nebeský otec je poslušností ke světským představeným volá pracovat na vinici – přinést oběť, když už ne pro vlastní dobro, tak pro dobro jiných. A oni tu roušku možno i nosí, ale s postojem druhého syna, který navenek vyjádřil ochotu, ale v srdci otce nerespektoval.

A možná trochu oklikou nebo jen zdálky, ale také první čtení z Knihy proroka Ezechiela mluví o zanechání vlastních zájmů pro zájmy druhých. Vždyť když se někdo odvrátí od své nepravosti, vždy je to jen pro jeho dobro? Není to často i dobro pro všechny, kdo s ním žijí? Vezměme si takového gamblera – svou závislostí na hře neničí jen sebe, ale i své blízké. A když nepřestane hrát proto, že to ubližuje jemu, je velká věc, když přestane hrát proto, že ubližuje jiným.

Jak mám poznat, že své zájmy nezdravě upřednostňuji před zájmy druhých? (Protože je normální dbát o své zájmy, ale musí to mít svou správnou míru.) Nás starší kdysi učili, že je to tehdy, když příliš často používám vyjádření typu „Mám na to právo", „Toto je moje", „Dej mi pokoj" a podobně.

Abychom toto uměli správně rozlišit a změnit své chování, volejme společně s žalmistou: „…pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě " (Ž 25, 4b – 5a). Protože vlivem výchovy, okolí a světa často nedokážeme vidět vlastními schopnostmi, v čem druhým ubližujeme, podobně jako zdánlivě ochotný syn v dnešním podobenství (Mt 21, 28 – 32). Ale když budeme prosit o Boží pohled na náš život, zakusíme to, co žalmista říká dál: „Pán... ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě." (Ž 25, 8b – 9).

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

 

Pin It