Ostrava - Apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David vydal pro duchovní a věřící ostravsko-opavské diecéze pokyny s ohledem na aktuální situaci v České republice, která se potýká s nákazou nemoci Covid-19.


dso1438


S ohledem na aktuální vývoj situace koronavirové nákazy vybízím duchovní správce a věřící ostravsko-opavské diecéze, aby při bohoslužbách ve farnostech dodržovali přísnější hygienická opatření známá z jarních měsíců:

Nepoužívat svěcenou vodu v kropenkách.

Desinfikovat ruce při příchodu do kostela. Celebrant a udělovatelé eucharistie si desinfikují ruce před podáváním svatého přijímání.

Dodržovat nařízení o používání roušek. Roušku je možné sundat při četbě čtení či zpěvu žalmu.

Pozn.: Platí, že setkají-li se osoby, z nichž jedna je později pozitivně testována, ale pocelou dobu setkání užívají tyto osoby roušku, nemusí ten, který byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, do karantény.

Vynechat podání ruky při pozdravení pokoje. Gesto pozdravení je možné vykonat vzájemnou úklonou nebo jej zcela vynechat.

Omezení počtu osob

Podle účinného opatření Ministerstva zdravotnictví neplatí pro bohoslužby žádná omezení počtu účastníků, a to bez ohledu na to, zda se konají ve vnitřních nebo ve venkovních prostorech. Na bohoslužby ovšem dopadá omezení spočívající v povinnosti dvoumetrových rozestupů mezi účastníky zdržujícími se mimo určené místo k sezení; to neplatí v případě členů domácnosti. Sedící účastníci bohoslužeb rozestupy zachovávat nemusí. Uvedený požadavek zachování rozestupů se týká bohoslužeb, jichž se účastní více než 10 stojících osob (ve vnitřních prostorech), nebo 50 stojících osob (v případě venkovních prostor).

Chci poděkovat všem za ohleduplnost a za respektování a dodržování těchto jednoduchých opatření. Nejednejme se strachem, ale se zodpovědností.

Ať Kristus živě přítomný v eucharistii a tam, kde jsou lidé shromážděni v jeho jménu, provází dále naše společenství na cestě a dává nám zakoušet svou blízkost.

+ Martin David

apoštolský administrátor

V Ostravě 25. 9. 2020

Foto: Roman Polách a Jan Bužek/Člověk a Víra

Text v pdf ke stažení a vytištění k dispozici zde

 

Pin It