Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Boha je možné najít (Iz 55, 6). Bůh je blízký všem, kdo ho vzývají (Ž 145, 18). Žít s Kristem je cestou i cílem života (Flp 1, 21. 23).

Když si tyto myšlenky osvojíme, když je budeme uskutečňovat, tak v dnešním evangeliu objevíme velikost Božího srdce: „Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě.“ (Mt 20, 14). To nás může přivést k tomu, že Boží myšlenky se stanou našimi myšlenkami a Boží cesty našimi cestami. Protože budeme mít Boha v sobě!


heart 603214 1280


Fotka od Christoph Schütz z Pixabay


Víš, že Bůh v tobě přebývá? Od křtu. Záleží jen na tobě, jestli je v tobě Pánem nebo vězněm. Jak to zjistíš? Podívej se na své smýšlení. Hledáš Boha? Je to pro tebe nejdůležitější úkol? Vzýváš ho, voláš k němu ve dne i v noci? Je tvůj život zaměřený na Krista?

Cílem života křesťana je sjednocení s Bohem. Nejen jednou ve věčnosti ale už zde. No na to, aby se to mohlo stát, je potřeba, aby tento cíl byl naší prioritou. Při každém našem konaní. I v tom nejvšednějším. Při umývání nádobí, při cestovaní, při péči o děti nebo prarodiče...

Není to v našich silách. Ale když Bůh v nás přebývá, on toto dílo uskuteční. Jen se mu dejme k dispozici (toto je v našich silách). Aktivně odmítejme všechno v sobě, co tomuto cíli odporuje. A vnímejme, že Bůh je v nás. Věřme. I když nás city, okolnosti, svět budou přesvědčovat, že Bůh je daleko, že se Bůh nestará, dokonce že není.

Vyznávejme: „Bože, věřím, že jsi dobrý a že si se mnou. Že od křtu žiješ ve mně. Odpusť mi, že jsem tě často v sobě uvěznil svými hříchy. Děkuji ti za tvé milosrdenství a ustanovuji tě, přijímám tě za Pána svého života. Prosím, ať se ve mně rozvíjí tvůj božský život, abychom mohli prožívat stále hlubší sjednocení. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.“

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Pin It