Řepiště – Šestnáct měsíců se věřící v Řepištích na Frýdecko-místecku scházeli při nedělních bohoslužbách v sále obecní restaurace U Máně. Dřevěný kostel zasvěcený sv. Michaelovi archandělovi během rozsáhlých oprav však zestárl o desítky let. Při dendrochronologickém průzkumu se totiž zjistilo, že obsahuje trámy pokácené v roce 1424. Pravděpodobně zde však stál ještě daleko dříve. Obec si totiž letos připomíná 750 let od svého vzniku.

RepisteOtevreniKostela2020


Slavnostní otevření kostela v sobotu 12. září se stalo součástí třídenních krmášových slavností. Filiální kostel poctil svou návštěvou apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David, který opravenému kostelu požehnal. Společně s biskupem mši svatou celebroval vratimovský farář P. Adrian Wykret, který je duchovním správcem v Řepištích, P. Marcin Kieras z farnosti Hradec nad Moravicí a P. ThDr. Milan Adámek, který byl duchovním správcem v Řepištích do roku 2004.

Biskup Martin ve své promluvě přirovnal přítomnost kostela v obci k srdci v lidském těle, bez nějž si nedokážeme představit život člověka. Stejně tak si před staletími nedokázali lidé představit obec bez kostela. „Kostel je pomyslným srdcem obce. Z tohoto místa, ve kterém je Bůh blízko lidem, proudí k obyvatelům této obce životodárná milost, ta řeka Boží milosti. Sem člověk přichází, aby si nasytil duši, aby se očistil od hříchu, který je největší zátěží lidského života,“ řekl biskup v kázání.

Starobylost kostela sv. Archanděla Michaela podtrhly nejen nové objevy při opravě, ale také obnovené barokní oltáře, kazatelna a další dřevěné ozdobné prvky v interiéru. Jednotlivé části mobiliáře byly odborně zrestaurovány v dílně rodiny Bittnerových ve Staříči. Prostor kostelíka neprošel za posledních 50 let liturgickou reformou a biskup Martin David mši svatou celebroval zády k lidu u hlavního oltáře jako v časech před 2. vatikánským koncilem.

Radost z návratu do kostela měli především místní farníci. Na slavnostní otevření kostela přišla rovněž řada pozvaných hostů, kteří se různým způsobem zasloužili o rekonstrukci kostela. Část farníků a dalších věřících využila během mše svaté posezení kryté stanovými přístřešky. Průběh bohoslužby sledovali na obrazovce.

O hudební doprovod se postaral diecézní organolog Jiří Krátký. Zpěv patřil místnímu Svatomichaelskému pěveckému sboru Řepiště, který ještě přidal několik písní po mši svaté, když vystoupil před školou.  Oslavu znovuotevření kostela osladily všem přítomným makové a tvarohové koláče, které napekla místní farnice Anna Uhrová.  Na celkem 650 ks zadělala 8 kg mouky. Koláče se rozdávaly také po nedělní mši svaté a navíc se k nim koštoval letošní burčák.

Foto: Josef Cinciala/Člověk a Víra

Pin It