Ostrava - Od srpna se můžete na pultech knihkupectví potkat s novou knížkou svinovského faráře P. Dr. Jana Larische s názvem Budovatelé Katolické akce v olomoucké arcidiecézi v první polovině 20. století: Bedřich Vašek a Josef Kraft.  Na životních příbězích těchto dvou katolických kněží poznají čtenáři papežský pastorační projekt 1. poloviny 20. století, kterým byla Katolická akce. Tu vyhlásil papež Pius X., jeho nástupce Pius XI. ji intenzivně podporoval a papež Pius XII. byl jejím dovršitelem.

Cílem Katolické akce byla reevangelizace nebo – jak se dnes říká – nová evangelizace kdysi tradičních křesťanských území. Papežové si byli vědomi toho, že v důsledku změn ve společnosti vznikly a vznikají nové misijní oblasti a to nejen ve smyslu teritoriálním, ale také ve smyslu sociálním, a že církev musí i tam hlásat evangelium. Iniciovali proto projekt, který chtěl vytčeného cíle dosáhnout kvalitní a trvalou náboženskou formací laiků, kteří následně vnesou evangelium jako misionáři do míst, kde žijí a pracují.

V Československu byla Katolická akce zavedena rozhodnutím československé biskupské konference v roce 1928. V tehdy dvoujazyčné olomoucké arcidiecézi pověřil olomoucký arcibiskup tímto úkolem dva kněze: pro českou komunitu jím byl profesor sociologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci ThDr. Bedřich Vašek a pro německou komunitu katecheta v Olomouci ThDr. et PhDr. Josef Kraft.

Pro oba se tento úkol stal trvalou součástí jejich kněžského života a působení. Každý z nich ho sice, jak to ostatně v pastorační praxi vždy bylo, uskutečňoval jiným způsobem, což je v nové publikaci popsáno. Zároveň ale oba byli a stále jsou vzhledem ke svému aktivnímu nasazení pro hlásání evangelia významnými a trvalými (byť částečně pozapomenutými) články kontinuity předávání víry. Tuto živou tradici místní církve doby nedávno minulé my všichni na naší vlastní cestě víry nutně potřebujeme nejen jako velké povzbuzení – jak napsal olomoucký arcibiskup Jan v úvodním slovu k publikaci, tak také – jak v jednom ze svých kázání řekl papež František – abychom měli imunitu pro vyrovnávání se s obtížemi, které vždy znovu a znovu budou vstupovat do našich životů.


 

ObalkaKnihyVasekKraft

Pin It