Cvilín - Víkend 12.–13. září bude na Cvilíně ve znamení hlavní poutě k Povýšení svatého Kříže a Panně Marii Sedmibolestné. Na programu bude křížová cesta a mše sv., přičemž jednu z nich bude sloužit novokněz P. Patrik M. Rygiel, OFMConv.

 

Poutní program bude na tomto poutním místě tyčícím se nad Krnovem zahájen již v sobotu 12. září, kdy v 17.00 započne křížová cesta, kterou se věřící budou modlit u jednotlivých zastavení lemujících poutní chrám. V 18.00 pak bude v kostele sloužena mše sv.
V neděli 13. září budou slouženy tři mše sv. Ta první v 8.30, druhá v 10.00 a u oltáře při ní stane v červnu vysvěcený minoritský novokněz a rodák z Orlové P. Patrik M. Rygiel OFMConv. Po mši bude následovat Eucharistický průvod kolem kostela a svátostné požehnání.
Odpoledne pak bude poutní program pokračovat v polštině. V 15.00 začne mariánská pobožnost Dróżki Matki Boskiej, tj. Cestičky Matky Boží, a v 16.00 začne další bohoslužba.

 

Pin It