Radkov – Po více než 100 letech sloužil v neděli 6. 9. mši svatou v Radkově biskup. Pozvání na pouť při příležitosti svátku Narození Panny Marie a 430 let existence kostela přijal apoštolský administrátor Martin David.

Počasí pouti přálo, lidé si mimořádnou událost nenechali ujít a kostel se zaplnil do posledního místa. Mezi přítomnými byli například i hasiči ve slavnostních uniformách a starosta obce. Biskup Martin poděkoval farníkům a představitelům obce Radkov za společnou péči o kostel a popřál: „Ať v tomto malém společenství stále roste živý chrám církve, budovaný z dobrých vztahů a žité víry, naděje a lásky.“

Místní společenství se v září sejde při zvláštních příležitostech ještě několikrát. Hned týden nato – 13. 9., při příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže – se koná pouť na nedaleké poutní místo Maria Talhof. „Údolní dvůr“, jak zní jeho český název, se nachází uprostřed krásné přírody, kousek od obce Melč. Před více než 250 lety zde byla vybudovaná malá kaplička, jak říká tradice, na poděkování za zázračné uzdravení malého dítěte. 

V sobotu 19. 9. bude místní kněz P. Peter Kerak sloužit zádušní mši za významné dobrodince kraje – hraběcí pár Camilla a Marii Razumovské. Tento rakouský politik, velkostatkář a mecenáš původem z ukrajinského šlechtického rodu Razumovských vytvořil na Opavsku nové zázemí pro svou rodinu a věnoval se zde mnoha veřejně prospěšným aktivitám. Jako mecenáš katolické církve podpořil novostavby kostelů v Melči (1889–1890) a v Dolních Životicích (1906–1907). Péči věnoval i kostelu v Radkově, u nějž nechal zřídit novou rodinnou hrobku.

„Proto každý rok kolem data jejich svatby, za ně slavíme zádušní mši svatou, na kterou přichází i farář a starosta z Dolních Životic. Po mši vyjdeme k jejich hrobu u kostela,“ dodává kněz.

V neděli 20. 9. si pak v blízké Melči připomenou 130. výročí posvěcení kostela.

Fotogalerie: Vojtěch Curylo/Člověk a Víra

Celou fotogalerii si lze prohlédnout zde.

Pin It