Bolestně nás zasáhla zpráva o tragickém požáru v Bohumíně, při kterém zahynulo 11 osob včetně tří dětí. V modlitbě pamatujeme na oběti neštěstí, na jejich rodiny, blízké, všechny zraněné a zasahující hasiče, záchranáře a policisty. K modlitbě za oběti a pozůstalé vybízíme také věřící naší diecéze.

Biskupové František Václav Lobkowicz a Martin David


tea lights 3612508 1920


Jak se modlit ve chvíli, kdy slyšíme o neštěstních a tragédiích? V prvních chvílích nás svazuje strach z bolesti a smrti, strach z příštích okamžiků bez našich drahých, bolest, která nám místo nich zbývá, šok, protože nechceme ještě stále uvěřit, že se "to" skutečně stalo. Ze svého postavení nedokážeme dát smysl bolesti, před kterou stojíme, a nemůžeme změnit nezměnitelné. Tváří v tvář těmto bolestným situacím se těžko hledají slova modlitby. Tématu modlitby za nevinné oběti se věnuje web www.pastorace.cz. Vybrali jsme přímluvné modlitby pro chvíle, které nyní prožíváme. Modleme se za oběti v Bohumíně, Bejrútu a kdekoliv na světě, kde nevinní lidé trpí a umírají. 

Prosby a přímluvy za nevinné oběti neštěstí a tragédií: 


Prosme Boha za ty, kteří zahynuli. Vyprošujme jim jeho milosrdenství, ať jim otevře brány nebe. (Zj 2, 7)

Prosme Boha za zraněné. Přimlouvejme se za jejich uzdravení a rekonvalescenci. Žádejme Boha, aby promlouval do jejich srdcí a dal jim zakusit moc své blízkosti.

Prosme Boha, aby si tuhle situaci použil k tomu, aby otevřel srdce postižených neštěstím, prosme, aby jim ukázal svou tvář.

Prosme Boha za ty, kteří tohle neštěstí nebo násilí zavinili. Ať se nad nimi Bůh smiluje, přivede je k pokání (pokud neštěstí způsobili záměrně) a ukáže také jim velikost svého milosrdenství a otevřenou náruč Otce.

Prosme Boha za všechny ve světě, kdo jsou nespravedlivě pronásledováni a také za ty, kdo toto bezpráví a bolest způsobují.

Prosme Boha, aby požehnal službu společenství nebo farnosti postižené tragédií. Prosme jej, aby jim dal sílu nést svědectví, když budou mluvit o věcech, které se staly.

Prosme Boha, aby pomáhal rodinám obětí a jejich blízkým zbavit se hněvu a pocitu viny, které vzešly ze ztráty jejich milovaných.

Prosme Boha, aby zaměřil pozornost křesťanů na to, jak je modlitba potřebná, a aby povolal lidi, kteří se za danou situaci budou dále modlit.

Prosme Boha, aby vybavil svou mocí ty, kteří budou pomáhat a sloužit postiženým tímto neštěstím nebo katastrofou (Žid 13, 20-21).

Prosme Boha za sebe i za ostatní o touhu a lásku ke Kristu, která zahání strach (1Jan 4, 18).

Pin It