Ostrava/Jablunkov - Apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David reaguje na zhoršenou epidemiologickou situaci v Jablunkově mimořádným opatřením platným pro farnost Jablunkov a filiální kostely této farnosti. Nákaza nemoci Covid-19 se v minulých dnech rozšířila mezi obyvateli města a zasáhla také klášter sester Alžbětinek, personál a klienty Domova sv. Alžběty. 


covid 19 5073811 1920


Pastoračně - organizační opatření ve farnosti Jablunkov ve dnech 7. 8. - 14. 8. 2020

S ohledem na výrazně zhoršenou epidemiologickou situaci v Jablunkově, po konzultaci s místním duchovním správcem a Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě vydávám toto rozhodnutí:

Ve dnech 7. – 14. 8. 2020 budou zrušeny všechny veřejné bohoslužby ve farním kostele a filiálních kostelích farnosti Jablunkov.

Všechny, kteří se ve farnosti bohoslužeb účastní, naléhavě vybízím, aby sledovali mši svatou například prostřednictvím přenosu na webových stránkách farnosti, nebo prostřednictvím jiných médií a nejezdili do jiných kostelů a farností.

Připomínám, že v této situaci platí dispenz biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě.

Zrušení se nevztahuje na bohoslužby při svatbě, křtu či pohřbu, které je ovšem potřeba konat za zpřísněných hygienických podmínek. Účastníci těchto bohoslužeb budou užívat roušku k zakrytí úst a nosu, při vstupech do kostela nebude k dispozici svěcená voda a účastníci si budou desinfikovat ruce. Eucharistie se bude podávat pouze na ruku.

Naléhavě všechny vybízím k ohleduplnosti a respektování hygienických opatření a pravidel karantény, jejichž cílem je zabránit šíření nákazy. Naše ohleduplnost,se kterou tyto požadavky bereme vážně, je gestem lásky, které vyjadřuje vzájemnou úctu a starostlivost o druhé.

Pamatuji v modlitbě na celou farnost a žehnám

+ Mons. Martin David

apoštolský administrátor

V Ostravě 6. 8. 2020

Ke stažení: 

Pastoračně - organizační opatření ve farnosti Jablunkov ve dnech 7. 8. - 14. 8. 2020 (česky)

Rozporządzenie organizacyjno-duszpasterskie w parafiiJabłonków z ważnością od 7.8. do 14.8.2020 (polsky)

Ilustrační foto: Pixabay.com

Pin It