Opava - Až do prosince letošního roku bude probíhat oprava opavské konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Celková rekonstrukce za téměř 78 milionů korun zde začala v březnu loňského roku. Podařilo se nám podívat dovnitř kostela, který kompletně vyplnilo lešení.


OpavaKonkatedralaOprava 2


Řemeslníci, kteří pracují na opravě omítek, žebroví gotických kleneb i štukové výzdobě přímo pod klenbou chrámu, využívají spletitou síť lešení dosahující až po samotný strop kostela. Projekt počítá s kompletní opravou vnějšího pláště této jedinečné slezské cihelné gotiky a současně také obnovou interiéru včetně položení nové elektroinstalace a osvětlení.

„Režné zdivo je čištěno od mechů a nečistot, je opravováno spárování zdiva, opravovány omítky, repasována jsou všechna okna včetně zasklení, rovněž jsou restaurovány všechny dveře, dále všechny kamenné prvky (náhrobky, portály, žebra gotických kleneb), jsou restaurovány vyřezávané dřevěné hlavice sloupů v interiéru, interiér prochází opravou omítek a novou výmalbou,“ popisuje restaurátorské práce vedoucí Odbor dotačních projektů a církevní turistiky Miroslav Přikryl.

Kompletní rekonstrukce kostela by nebyla možná bez dotace, které se biskupství podařilo zajistit z rozpočtu Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. „Získaná dotace EU v rámci IROP činí 69,7 mil. Kč. O zbylé náklady se dělí Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, Moravskoslezský kraj a Statutární město Opava. Celá oprava bude dokončena v prosinci letošního roku,“ upřesnil Přikryl.

Konkatedrála je kostel s mimořádně bohatou historií. Nové poznatky o kostele se podařilo zjistit právě při jeho současné rekonstrukci. „Již archeologický výzkum předcházející prováděným opatřením proti vlhkosti stavby přinesl zajímavé objevy. Patří mezi ně například mohutný gotický kamenný náhrobní kámen, který byl nalezen při ve výkopech, a který bude po dokončení opravy umístěn ke zhlédnutí v severní předsíni konkatedrály, kde vznikne expozice,“ uvedl Miroslav Přikryl.

Na další objev přišli stavební dělníci při práci ve spodní části severní věže. Po odkrytí omítek se obnažilo zdivo, které pochází z raně gotické fáze této stavby. „Jedná se o nejstarší dochované zdivo, datované přibližně do roku 1300, kdy byla k původně románské stavbě kostela přistavěna severní věž. Zajímavostí této věže je úzké schodiště provedené v tloušťce zdiva věže, které bylo dlouhou dobu zasypáno a bude nyní v rámci oprav odkrýváno,“ popsal nálezy Miroslav Přikryl.

Další nálezy jsou z mladší doby. V kapli Panny Marie Lurdské se podařilo objevit dobře uchovanou dekorativní výmalbu z 19. století, která však zatím zůstane skrytá pod novější výmalbou. Součástí generální rekonstrukce nejsou varhany, které na svou příležitost ještě čekají.

Po celou dobu rekonstrukce konkatedrály Panny Marie probíhají farní bohoslužby v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí. Aktuální přehled bohoslužeb najdete na https://www.farnostopava.cz/

Foto: Pavel Siuda

Pin It