Ostrava-Hrabová - Výstava Církevní otcové křesťanského Západu se věnuje životu, dílu, kultu a ikonografii vybraných deseti západních církevních otců, významných spisovatelů a teologů, kteří se v raném křesťanství podíleli na formování věroučné nauky katolické církve. Má za cíl představit důležitost církevních otců pro křesťanskou minulost i současnost.


CirkevniOtcove


Výběr církevních otců zahrnuje svaté papeže, biskupy, kněze a mučedníky žijící od 1. po počátek 7. století.  Mezi nejvýznamnější postavy tzv. patristiky patří v západní části katolické církve svatý Ambrož, svatý Jeroným, svatý Augustin a svatý Řehoř veliký. Církevní otce má i východní (řecká) část církve prvních staletí. Jsou to svatý Atanáš (Athanasios), svatý Basil, svatý Řehoř Naziánský s svatý Jan Zlatoústý.

Výstavu připravili Mgr. Martin Slepička (Filozofická fakulta Ostravské univerzity) a Mgr. Jan Slepička (Teologická fakulta Papežské lateránské univerzity).

Zhlédnout ji bude možné od 7. srpna do 18. září v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové v těchto časech a termínech (před bohoslužbami):

Pátek: 7. 8., 28. 8., 4. 9., 11. 9. a 18. 9. 2020: 16.00–17.15 hod.

Sobota: 8. 8. 2020: 10.30–11.00 hod.

Sobota: 15. 8. 2020: 7.30–8.00 hod.

Neděle: 9. 8., 16. 8., 23. 8.,30. 8., 6. 9. a 13. 9. 2020: 7.30–8.00 hod.

Ilustrační foto: Wikipedie.org


Plakt Crkevn otcov kesanskho Zpadu

Pin It