Krnov - Redakce časopisu Immaculata, který vydává provincie řádu minoritů v České republice po vzoru sv. Maxmiliána Kolbeho, zve na tradiční čtenářskou pouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín. Pouť začíná v sobotu 8. srpna pobožností křížové cesty v 11.00 hodin a ve 12.00 začíná mše svatá v kostele.


CasopisyImmaculata


Hlavním celebrantem bude novokněz P. Patrik Rygiel, OFMConv., a další řádoví kněží z české provincie minoritů i hosté z Polska. Po mši svaté bude otec Patrik udělovat novokněžské požehnání. Pořadatelé budou mít pro poutníky připravené malé pohoštění. V 15.00 hodin program zakončí adorace a svátostné požehnání.

Kdo na poutním místě setrvá do 18.00, může se těšit na narozeninový koncert kytaristy Štěpána Raka, který zde oslaví své 75. narozeniny. Více zde.

Immaculata – křesťanský časopis pro život z víry – vychází již 25 let. Vydává jej řád minoritů v ČR ve spojení s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné a navazuje na tiskový apoštolát sv. Maxmiliána Maria Kolbeho. Svým obsahem navazuje na františkánskou spiritualitu a hnutí Rytířstva Panny Marie Neposkvrněné, které založil sv. Maxmilián M. Kolbe roku 1917.

Více na https://immaculata.minorite.cz/

Pin It