Lomec – Lomec - poutní místo pro všechny hledající - je vyhledávaným duchovním centrem v jižních Čechách. Najdete jej 5 km severně od Netolic v katastru vesnice Nestanice v okrese Strakonice. V sobotu 1. srpna zde bude duchovní program zaměřený na téma nemoci a uzdravení. Hostem poutního dne a zároveň hlavním celebrantem mše svaté bude aspoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David.


LomecPoutNemocnych


Tématem pouti je „O nemoc a uzdravení“ a biskup Martin David bude od 15.00 hodin hovořit s poutníky právě o tom, jak hledat sílu v nemoci. V 17.00 hodin začíná mše svatá, při níž bude možné přijmout svátost nemocných.

Kostel Jména Panny Marie má čtyři brány, které vyjadřují otevřenou náruč našeho Boha, který na nás má vždycky čas a dává nám svojí pozornost. Alespoň dvě z nich necháváme každý den od rána do večera otevřené, abyste si ho mohli pořádně prohlédnout a vstoupit do jeho ticha a Boží přítomnosti.

Architektura kostela je ve stylu tzv. „španělských kaplí“. Základní kámen položil hrabě Emanuel roku 1692. Vlastní stavba byla zahájena až o dva roky později a zakrátko byla opět přerušena. Důvodem bylo založení kostela bez církevního povolení. Tím se stavba zpozdila o čtyři roky. Hrabě získal povolení až roku 1699 a mohlo se pokračovat ve stavbě. Roku 1704 byla stavba vysvěcena a kostel byl zasvěcen Jménu Panny Marie. Roku 1720 byla na severní straně kostela přistavěna sakristie, v roce 1735 se přistavěla rokoková kazatelna s figurálními reliéfy, schody na kazatelnu a také kůr.

Autoři tesařských a kamenických prací jsou známí. Dodnes však není známá osobnost architekta, donedávna byly práce připisovány J.Santinimu Aichlovi, ale dnešní odborníci se domnívají, že architektem mohl být sám hrabě Emanuel Buquoy, což dokládá pamětní listina objevená ve věži.

Více o poutním místě najdete na https://www.lomec.cz/

Pin It