Krnov/ Jablunkov/ Opava - Svátek Panny Marie, Královny andělů, zvaný též Porciunkule a spjatý se získáním plnomocných odpustků, oslaví v neděli 2. srpna jablunkovské alžbětinky a krnovští minorité, v pondělí 3. srpna pak minorité opavští.

 

Porciunkule je vžité jméno pro kapli Panny Marie Andělské vzdálené asi 4 km od Assisi, v níž 3. října 1226 zemřel sv. František z Assisi. Slovo „porciunkule“ vychází z latinského Portiuncula a znamená „malý pozemek“. Členové řádů a kongregací s františkánskou spiritualitou si každoročně připomínají posvěcení kostelíku Porciunkule vždy 2. srpna. K získání odpustků je předepsaná návštěva kostela františkánské rodiny, spojená s modlitbou Páně (Otče náš) a Vyznáním víry (Věřím v Boha). Kromě toho je třeba splnit tři podmínky: být v milosti posvěcující, přijmout Eucharistii a pomodlit se na úmysl Svatého otce.


Krnovští menší bratři sv. Františka pořádají na neděli 2. srpna Porciunkulovou pouť na Cvilíně. Poutní mše sv. bude na tomto poutním místě sloužena v 10.00. V 19.00 pak oslaví tento svátek i ve svém klášterním kostele. Po obou mších bude následovat modlitba Loretánských litanií a svátostné požehnání.


U sester sv. Alžběty v Jablunkově bude možností k účasti na poutní mši sv. ke cti Panny Marie, Královny andělů, ve stejný den více:

6:00 (česky) - v kostele
7:00 (polsky) - na klášterním nádvoří
8:00 (slovensky) - na klášterním nádvoří
9:00 (česky) - na klášterním nádvoří
10:30 (polsky) – (podle počasí)
18:00 (polsky) - děkovná mše sv. (88. výročí posvěcení kostela)


Jablunkovské pouti bude předcházet duchovní obnova, jež proběhne od 29. do 31. 7. Povede ji o. Symplicjusz, OFM, a její téma zní „Velké věci mi učinil Hospodin“.


Program:

Středa 29. 7.
19:00 Adorace (možnost sv. zpovědi)
20:00 Mše sv. s rekolekčním kázáním
Poté následuje pobožnost ke cti Nejdražší Krvi Páně a celonoční adorace.


Čtvrtek 30. 7. a pátek 31. 7.
17:00 Adorace (možnost sv. zpovědi)
18:00 Mše sv. s rekolekčním kázáním

Adorace a mše sv. budou předcházet bezprostředně i samotné nedělní pouti, a sice v sobotu 1. srpna, kdy bude adorace probíhat od 17.00, načež od 18.00 následuje mše sv. s nešporami.


Na pondělí 3. srpna pak slavení svátku Panny Marie, Královny andělů, přesunuli opavští minorité ve svém kostele Svatého Ducha, v němž budou mše svaté slouženy v 7.00, v 8.00 a 17.00.

 

 

Pin It