Velehrad – Při Národní pouti na Velehradě bylo trvalému jáhnovi Mgr. Josefu Janštovi předáno Děkovné uznání České biskupské konference za dlouholetou tvorbu křesťanské literatury pro děti a mládež a celoživotní činnost spojenou s formací a předáváním víry dětem a mládeži. Vyznamenání obdržel po slavnostní mši svaté z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Životopis Josefa Janšty

Josef Janšta se narodil 5. února 1950 ve Veverské Bítýšce v zemědělském prostředí. Dětství prožil v harmonicky a křesťansky žijící rodině. Otec byl hospodářem, matka v domácnosti. V dětství jej příkladným kněžským životem formoval jeho strýc P. Josef Janšta a také P. Arnošt Korec, který jej svou vírou a pastorační zaníceností strhl na cestu duchovního povolání. Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Tišnově a v roce 1968 vstoupil do kněžského semináře v Olomouci. Absolvoval teologická studia, ale v závěru studií se rozhodl nepřistoupit ke svěcení. Pracoval ve Slováckých strojírnách v Uherském Brodě jako dělník. V r. 1975 se oženil s Martou Noskovou a současně nastoupil do ROMO Fulnek. Při zaměstnání dálkově vystudoval střední odbornou strojírenskou školu, kterou v r. 1978 ukončil maturitou. V rodišti manželky v Bílovci byla manželům komunistickým režimem zamítnutá žádost o byt, pro jeho dřívější bohoslovecká studia, a proto se přestěhoval do Opavy. Zde nastoupil do Ostroje Opava jako přejímací technik a pracoval až do roku 1990. V manželství se jim narodili tři synové, jeden z nich se stal knězem. V r. 1997 přijali do pěstounské péče devítiletého chlapce.

V roce 1990 přijal jáhenské svěcení z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka. Od svého vysvěcení vykonává nepřetržitě svou službu ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a také ve farnosti Stěbořice.

Po celou dobu od skončení studií se snažil předávat to, co studiem načerpal, a to i v návaznosti na nové praktické zkušenosti. V osmdesátých létech minulého století se podílel na samizdatových přepisech a vydání liturgických knih. Přeložil z polštiny kérygmaticky psanou knihu Na szlaku Bożym, z němčiny katechetické příručky Kinder Gottes, Zeichnis der Liebe a katechismus Grundriss des Glaubens. Do druhé poloviny osmdesátých let je možné datovat jeho první beletristický počin formou knihy Tomášek, příběhy živé víry nejprve míněné pro vlastní děti, pak oblíbené mnohými generacemi rodičů i dětí. Ve stylu krátkých příběhů nabídl mnohým rodinám pomůcku jak prožívat svá setkání s dětmi v různém období liturgického roku. Je autorem více jak 30 děl pro děti a mládež (viz příloha), množství katechezí a článků do nejrůznějších křesťanských periodik včetně Katolického týdeníku. V časopise Tarsicius je autorem duchovního slova, komiksových seriálů, textů k fotopříběhům a řady povídek. Stál u zrodu časopisu pro ministranty Pueri Domini (vycházel 1991 – 2008), který byl součásti jeho aktivit pro ministranty v tehdy ještě nerozdělené arcidiecézi olomoucké a později v diecézi ostravsko-opavské. Praktické zkušenosti v práci s dětmi jistě prohluboval ve své roli spirituála v Církevní základní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí i v Opavě-Jaktaři.

V letošním roce oslavil své 70. narozeniny a 9. 4. 2020 si připomněl 30. výročí jáhenského svěcení.

"Svou literární tvorbou přispěl Josef Janšta k předávání víry několika generacím dětí a mladých lidí. Spolu s biskupem Františkem Václavem si proto dovoluji navrhnout, aby byl Mgr. Josefu Janštovi uděleno Děkovné uznání České biskupské konference za celoživotní činnost spojenou s formací a předáváním víry dětem a mládeži," uvedl biskup Martin David.

Foto: Michael Bujnovský/Člověk a Víra

 

Pin It