Ostrava – Novokněz Jakub Lasák slavil včera 3. 7. primiční svatou v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Rodina, farníci a přátelé ho vyprovodili na cestu do kněžského života. Spolu s ním sloužilo u oltáře 31 kněží a 7 novokněží.

Ti přijeli svého spolubratra podpořit ze čtyř diecézí – brněnské, olomoucké, hradecko-královské a ostravsko-opavské. Hlavními celebranty byli místní kněz P. Vítězslav Řehulka, P. Jan Larisch, P. Libor Botek a P. Jakub Štefík, který se ujal i kázání.

Jedním ze silných momentů bylo oblékání novokněze Jakuba Lasáka do kněžského roucha, které dostal od svých farníků. Jako jáhen nosil štolu našikmo a připínal si jí zavíracím špendlíkem. Když si ho při oblékání ornátu odepl a podal P. Řehulkovi, ten mu ho vrátil v rámečku, aby mu připomínal den, kdy sloužil svou první mši svatou a tím naplnil své kněžství. Zavřený špendlík má charakterizovat spojení s církví a lidmi. Otevřený, že kněz je otevřený všem.   

„Radujme se a veselme se a děkujme, neboť Pán poslal dělníka na svou žeň,“ napsal na svůj facebookový profil Zbyněk Pražák a text končil: „Přejeme našemu otci Kubovi Lasákovi mnoho Božího požehnání a vyprošujeme mu sílu bojovat za Boží dílo na této zemi.“ 

P. Jakub Lasák po roční jáhenské službě v Ostravě-Svinově zamíří do farnosti Český Těšín.

Fotogalerie: Roman Polách, Vojtěch Curylo/Člověk a Víra

Celá fotogalerie zde.

Pin It