Ostrava – Apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David udělil v sobotu 20. června v katedrále Božského Spasitele v Ostravě jáhenské svěcení dvěma ženatým mužům. Mgr. Bc. Marek Chovanec z farnosti Opava – Panna Maria a Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D., z farností Místek přijali službu trvalého jáhenství.


Jahenske2020


tr. jáhen Mgr. Bc. Marek Chovanec (vlevo), Mons. Martin David,  tr. jáhen Ing. Mgr. Petr Kozel


Autor snímků: Pavel Zuchnický.

Pin It