Český Těšín -  Historickou budovu Muzea Těšínska nedaleko hraničního přechodu na Hlavní třídě v pátek 19. června požehnal apoštolský administrátor diecéze Martin David. Na reprezentativní prostory čekalo Muzeum Těšínska dlouhých dvacet let. Expozice se otevírá veřejnosti již v sobotu 20. června. Jedním z velkých lákadel bude těrlická Madona, kterou farnost Těrlicko muzeu zapůjčila.

Plány na opravu historické budovy muzea byly zpracovány již v roce 1999, zahájené práce však přerušily majetkoprávní spory. Vyřešit se je podařilo až v roce 2018. Po dvou letech stavebních prací a proinvestovaných 113 milionech korun z dotace Evropské unie a rozpočtu státu a krajského úřadu Moravskoslezského kraje je vše připravené na první návštěvníky.  Čeká na ně moderní, interaktivní stálá expozice „Příběh Těšínského Slezska“.


MuzeumTesinka2


„Tento příběh není příběhem imaginárního subjektu, ale je to příběh mnoha lidí, kteří v Těšínském Slezsku žili a žijí. Jedno latinské přísloví říká „historie magistra vitae“, tedy historie je učitelka života. A tak bych chtěl přát této expozici, aby se do ní přicházeli lidé poučit a čerpat z toho velkého bohatství historie a víry, která tady vždy v Těšínském Slezsku byla,“ řekl biskup Martin David a dílu lidských rukou současné generace i těch předchozích požehnal svěcenou vodou.


MuzeumTesinska1


Muzeum Těšínska je pro kraj jednou z nejvýznamnějších investic

Radost z otevření muzea měli také krajští politici. „Pro Moravskoslezský kraj je tato rekonstrukce jednou z nejvýznamnějších investičních akcí. Z evropských zdrojů se nám na ni podařilo získat 99 a půl milionu korun, stát přispěl necelých 6 milionů, zbytek šel z krajského rozpočtu. Díky těmto prostředkům byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, která začala v roce 1998 a byla přerušena v roce 2000. Jsem rád, že je konečně tato památkově chráněná budova v reprezentativním stavu, který si rozhodně zaslouží,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Rekonstrukce budovy byla opravdu rozsáhlá. Celkovou revitalizací a sanací vlhkého zdiva musel projít suterén budovy. Také bylo nutné zpevnit střešní krovy a kompletně vyměnit poslední strop budovy, který napadl dřevokazný hmyz. Budova muzea má nové omítky i všechny podlahy. Původní dřevěná okna byla repasována, vnitřní dveře už ovšem původní nejsou, byly vytvořeny věrné truhlářské kopie. Součástí projektu byla samozřejmě i oprava historicky zdobné fasády,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania s tím, že zahájení rekonstrukce předcházela demolice tří objektů ve dvoře za budovou muzea. V roce 2004 byla také vybudována výtahová šachta.

„Stálá muzejní expozice představuje ve čtyřech podlažích na několika stovkách metrů čtverečních vývoj Těšínského Slezska od prehistorie až po nedávnou minulost. Nabízí pohled do života místních lidí v minulosti, na počátky dolování uhlí i na překotný rozvoj průmyslu, který na přelomu 19. a 20. století k nepoznání změnil tuto dříve poklidnou podhorskou krajinu. Na své si tedy přijdou i zájemci o poznání přírody,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a upozornil, že stálá expozice je jen částí rozsáhlého výstavního a edukačního komplexu. Dodal, že expozice s řadou multimediálních prvků představí i mnohé dosud nevystavené sbírkové předměty.


MuzeumTesinska3


Originál Madony z Těrlicka pohlídá v Muzeu Těšínska policie

Jedním z nejhodnotnějších a nejvzácnějších vystavených exponátů je originál takzvané těrlické Madony. „Tento výjimečný gotický obraz z přelomu 15. a 16. století byl objeven pouhou náhodou. Skrýval se totiž pod několika vrstvami jiných maleb, což se odhalilo při restaurování původního barokního díla z kostela svatého Vavřince v Těrlicku-Kostelci. Věřím, že to musel být pro restaurátory šok, když zjistili, že je před nimi zhruba pět stovek let starý obraz, jakých je v republice jen poskrovnu,“ řekl náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo. Farnost Těrlicko obraz Muzeu Těšínska zapůjčilo do jeho stálé expozice a získalo za něj pro svůj kostel jeho věrnou kopii. Muzeum Těšínska zajistilo obrazu odpovídající stálé prostředí, klimatické podmínky, bezprašnou vitrínu, studené osvětlení obrazu a především stálý 24hodinový dohled bezpečnostními kamerami s napojením na pult centralizované ochrany Policie ČR.

Stálá expozice, knihovna, studovna i přednáškový sál

Stálá expozice je hlavním lákadlem muzea. Jsou zde ale i knihovna, přednáškový sál, studovna nebo ateliér vhodný na konání nejrůznějších akcí. „Až během několikatýdenního zkušebního provozu se ukáže, co je třeba ještě zlepšit. Na začátku nového školního roku bychom totiž rádi uvítali především učitele, žáky a studenty, kteří tvoří dlouhodobě nejpočetnější a nejvýznamnější cílovou skupinu našich návštěvníků. Školy budou mít u nás k dispozici velké prostory vhodné pro netradiční výuku nebo i konání různých workshopů,“ sdělil ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka a dodal, že celý objekt muzea je bezbariérový. Doplnil, že během léta bude v budově zpřístupněna i zcela nová výstavní síň pro proměnné dočasné výstavy.  Jako první zde bude k vidění od 28. července výstava ke stému výročí zrodu města Český Těšín.

„Návštěvníci muzea budou moci využívat nejen interiéry, ale také venkovní prostory, jejichž úpravy byly součástí rekonstrukce. Muzejní dvůr nově nabízí miniamfiteátr a lapidárium s kamennými artefakty. Umím si představit, že právě zde budou moci například školáci se svými učiteli probrat, co v muzeu viděli nebo si prostě jen odpočinout v příjemném prostředí,“ řekl náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo a zdůraznil, že při celkové rekonstrukci historické budovy muzea byla obnovena většina historických prvků objektu a byl zachován jeho neoklasicisní charakter.

Informace o možnostech návštěvy Muzea Těšínska najdete na www.muzeumct.cz

 S využitím textu a fotografií Krajského úřadu Moravskoslezského kraje www.msk.cz 

Pin It