Hradec nad Moravicí - V sobotu 30. května, v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého, byl ve věku nedožitých 80 let povolán Bohem Otcem na věčnost P. Antonín Kolář. Emeritní duchovní farnosti Hradec nad Moravicí působil v obci dlouhých 41 let. Před pěti lety musel ze zdravotních důvodů službu faráře ukončit a poslední léta strávil v Boršicích u Uherského Hradiště.

Se zemřelým se rozloučíme a za jeho službu poděkujeme Bohu v sobotu 6. června 2020 při mši svaté v 10:15 hodin ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí.Od 9:30 hodin začne v kostele společná modlitba růžence.Tělo zesnulého bude po posledním rozloučení uloženo do kněžské hrobky na místním hřbitově.

P. Antonín Kolář se narodil 16. 9. 1940 ve Zlíně. Po kněžském svěcení, které přijal 25. 6. 1967 v Litoměřicích od Františka kardinála Tomáška, byl rok kaplanem v Hranicích a pak až do roku 1974 v Příboře. Ve farnosti Hradec nad Moravicí byl farářem až do roku 2015. Mezi lety 1988 až 2008 byl navíc také administrátorem farnosti Štáblovice. Posledních 5 let prožil na odpočinku v Domově pokojného stáří v Boršicích, kde obětavě sloužil klientům domova a řeholním sestrám. Zemřel 30. května 2020 zaopatřen svátostmi, doprovázen láskou a péčí Milosrdných sester svatého Kříže a zaměstnanců domova. R. I. P.

Parte ke stažení zde

Pin It