Diecéze - Na dvou církevních školách, jejichž zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské, proběhne v prvních červnových dnech přijímací řízení uchazečů o studium pro školní rok 2020/2021. Jedná se o oderskou Střední pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu svaté Anežky a ostravské Biskupské gymnázium. Základní uměleckou školu duchovní hudby Frýdek-Místek pak čeká zápis.

 

O přijímacím řízení na SPgŠ a SZŠ Odry informuje škola na svém webu: „Vážení a milí uchazeči o studium na naší škole, rádi Vám sdělujeme informace k přijímacím zkouškám. Termíny jejich konání jsou: 4. 6. a 5. 6. – školní přijímací zkouška ze zdatností (jen pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika) 8. 6. – státní přijímací zkouška, didaktické testy z matematiky a českého jazyka a literatury (pro všechny maturitní obory) Pozvánky s bližšími informacemi ke školní zkoušce zašleme poštou. Přejeme Vám hlavně zdraví a hodně sil v této náročné době a klid u přijímacích zkoušek a jejich úspěšné vykonání.“ Uchazeči o studium dostali do rukou pozvánky, ve škole mají být na 7.30, zkoušky začínají vždy od 8.00.

Co se BiGy týče, tak na jeho půdě proběhne 8. června 2020 nejprve jednotná přijímací zkouška pro uchazeče čtyřletého gymnázia, o den později, tj. 9. června, pak pro uchazeče osmiletého gymnázia.

 Začátek června nebude na církevních školách jen ve znamení přijímacích zkoušek, ale bude se v něm konat i zápis, a to na Základní umělecké školy duchovní hudby Frýdek-Místek. Škola na svém webu přináší podrobnosti: 

„Zápis žáků pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 1.–4. června 2020 v době od 13.30 do 17.00 hod. V budově školy na ul. Československé armády 481 v Místku. Hlásit se mohou zájemci o hru na klavír, varhany, kytaru, housle, flétnu, hoboj, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, sólový a sborový zpěv. Zápis probíhá individuálně a je nutná fyzická přítomnost uchazeče. Je zajištěno, aby zájemce nepřišel do kontaktu s jinou osobou vyjma členů zkušební komise. Z důvodu pandemie je možné zápis provést v náhradním termínu za předpokladu, že si jej zájemce telefonicky domluví nejpozději do 4. června 2020.“

Na fotografii budova Základní umělecké školy duchovní hudby Frýdek-Místek.

Pin It