Cheb/Dobratice - Boj s koronavirem zcela zastínil týden Laudato Sì, který papež František vyhlásil u příležitosti 5. výročí stejnojmenné encykliky. Přáním Svatého otce bylo ve dnech od 16. do 24. května zapojit do ekologického obrození 1,3 miliardy katolíků po celém světě ve 220 tisících farnostech.

Na papežovu výzvu nezapomněli například až v nejzápadnějším cípu republiky. Ve farnosti Cheb denně rozjímají témata péče o společný domov a místní duchovní správce P. Petr Hruška namlouvá ekologické katecheze a sdílí je na stránkách farnosti. Papežovou encyklikou žije také farní web i Facebook a s myšlenkami papeže Františka chtějí místní prožít také letní farní dovolenou

EKOkonverze, EKOvýzvy a EKOposlání

Aktivně se do výzvy papeže zakousli rovněž mladí manželé Tomáše a Michaelu Gongolovi z Dobratic u Frýdku-Místku. V ekologické domácnosti pod horou Prašivá se zrodila myšlenka na šíření osvěty a myšlenek týdne Laudato Sì v České republice. Pomocí stránek www.ekologickakonverze.cz vyzývají k obrácení životních postojů a ochraně životního prostředí. Krátce před zahájením týdne Laudato Sì, zaregistrovali doménu www.tydenlaudatosi.cz, kterou propojili s původním webem a plní jej podněty k rozjímání a konkrétním krokům k následování papežovy naléhavé výzvy.

"Jaký svět chceme ponechat těm, kteří po nás přijdou, dětem, které vyrůstají?" Tuto otázku položil papež František ve své výzvě, v níž pozval věřící ve dnech od 16. do 24. května k celosvětové kampani u příležitosti 5. výročí encykliky Laudato Sì o péči o společný domov. „Obnovuji svou naléhavou výzvu k reakci na ekologickou krizi, křik Země a křik chudých nemohou pokračovat. Postarejme se o stvoření, dar našeho dobrého Stvořitele Boha. Slavme společně týden Laudato Sì. Kéž vám Bůh žehná a nezapomeňte se za mě modlit,“ apeloval papež krátce před tím, než svět zachvátila pandemie nemoci Covid-19.

Papežův apel sdílený na sociálních sítích nenechal klidným manželé Tomáš a Michaela Gongolovi. V únoru začali publikovat na webu ekologickakonverze.cz impulsy k prožívání výročí papežovi encykliky a v EKOvýzvách se zamýšlejí se nad oblastmi, kde se lidé mohou chovat k přírodě zodpovědněji. Ať už je to oblast stravování, odívání, péče o tělo, domácnost, dopravu a cestování nebo nakupování.

Web plný inspirace k týdnu Laudato Sì

„Tato oblast nás dlouhodobě zajímá, ekologická stránka a její propojení s křesťanstvím. Encyklika Laudato Sì byla spouštěčem v našem životě,“ říká Michaela Gongolová. Její připomínka k 5. výročí od vydání Laudato Sì oba nakopla ještě k větší aktivitě. Když manželé viděli, že se v této oblasti na oficiální úrovni nic nepřipravuje, sami založili web, čerpají myšlenky z celosvětové iniciativy a nabízejí inspirace k prožívání jednotlivých dnů týdne Laudato Sì.

Od zahájení týdne se již lidé po celém světě zamýšleli nad tématy Křesťan a stvoření (16. 5.), Přestat plýtvat může každý. A měl by! (17. 5.), Zamyslet se lokálně (18. 5.), Je sucho, (19. 5.). Pro další dny se připracují témata „Použij a vyhoď! (20. 5.) nebo „A o oděv proč si děláte starosti?“ (21. 5.). 

Tvorba webu postupuje průběžně s nabíhajícími dny. „Vždy předvečer tam dáme myšlenku na další den,“ říká Tomáš Gongol. Závěr týdne bude v neděli 24. května bude patřit společné modlitbě všech katolíků na světě ve 12.00 hodin. „Na znamení solidarity se spojíme na celém světě v jeden moment v modlitbě. Katolíci na celém světě budou duchovně spojeni a propojeni se všemi,“ informuje oficiální web kampaně  https://laudatosiweek.org/.  K propojení s ostatními slouží tento odkaz s formulářem a na sociálních sítích hashtag #LaudatoSi5.

A jak vidí pokračování iniciativy po skončení týden Laudato Sì manželé Gongolovi? Svou práci vnímají jako podporu dalších iniciativ, které se budou chtít do ekologické změny v duchu papeže Františka zapojit. Již nyní z jejich stránek čerpá již zmíněná farnost Cheb v čele s farářem Petrem Hruškou, který je v této oblasti podobným fanouškem jako Gongolovi.

Ve farnosti Český Těšín se angažují manželé Roman a Katka Černohorští a spřízněnou duši našli i ve farnosti Dolní Domaslavice u místního duchovního správce P. Jana Vechety. Přidat se mohou i další farnosti v okolí nebo v diecézi. „Kdyby byl někde zájem, můžeme přijet do farnosti a nabídnou vhled do tématu,“ vidí další možnosti šíření ekologické stopy Tomáš Gongol.

Globální modlitba na neděli 24. května, 12.00 hodin


Modlitba LaudatoSi

Pin It