Ostrava - Z důvodů vládou vyhlášených omezení souvisejících s pandemií se ruší letošní Diecézní pouť rodin spojená s poutí za duchovní povolání, která se měla uskutečnit v sobotu 9. května na poutním místě Maria Hilf. 

Diecézní pouť na Maria Hilf měla být první společnou poutí, která právě od tohoto roku nahrazuje děkanátní poutě za nová kněžská a řeholní povolání a duchovní obnovu rodin. Druhá diecézní pouť se stejným modlitebním úmyslem má být v sobotu 3. října ve Frýdku. Termín této pouti není současnými opatřeními ohrožen. 

Pomocný biskup Martin David v této souvislosti posílá jménem obou biskupů pozdrav a poděkování rodinám: 

„Spolu s biskupem Františkem srdečně zdravíme všechny rodiny naší diecéze a chceme jim poděkovat za náročné putování, kterým procházejí v době pandemie. Děkujeme za všechny společné modlitby, oběti a praktickou lásku v rodinách, které posilují společenství církve v jeho základech a prosíme pamatujte v modlitbách také na duchovní povolání. Doufáme, že se budeme moci setkat na pouti za rodiny a duchovní povolání 3. října letošního roku ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie." 

 

Pin It