Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID-19, ve společné modlitbě. Můžeme se modlit například tuto modlitbu, kterou sdílí biskupské konference evropských zemí, CCEE a COMECE.

 
Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa, 
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla, 
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí 
v této obtížné době plné dezorientace a obav 
v mnoha místech Evropy i světa 
a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, 
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, 
dej moudrost hlavám státu, 
dej sílu a odměnu našim lékařům, 
zdravotníkům a dobrovolníkům, 
dej věčný život zesnulým. 
Neopusť nás v dobách zkoušky, 
ale vysvoboď nás ode všeho zlého.

O toto prosíme Tebe, 
který se Synem a Duchem Svatým 
žiješ a kraluješ na věky věků. 

Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje,
přimlouvej se za nás!

***

Pod výzvou jsou podepsáni předsedové institucí zastupujících biskupské konference evropských zemí, CCEE a COMECE.
kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE
kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE
St. Gallen a Brusel, 11. 3. 2020

Zdroj: www.vira.cz

Pin It