Limburg/Německo - Novým předsedou Německé biskupské konference byl zvolen biskup Limburgu, Mons. Georg Bätzing. Volba se uskutečnila v úterý 3. března na plenárním zasedání německého episkopátu. Nově zvolený předseda nahrazuje mnichovského arcibiskupa, kardinála Reinharda Marxe, který se před nedávnem vzdal této funkce i možnosti být zvolen znovu. Limburského biskupa Bätzinga měli možnost poznat poutníci z České republiky při blahořečení P. Richarda Henkese 15. 9. 2019. 

Biskupem Limburgu od roku 2016
Georg Bätzing se narodil 13. dubna 1961 v Porýní-Falcku. Studoval filozofii a teologii v Trieru a Freiburgu a na kněze byl vysvěcen v roce 1987.
 
Byl kaplanem v Klausenu a Koblenzu a v roce 1990 převzal funkci vícerektora biskupského semináře v Trieru. Od 1996 do 2010 vedl kněžský seminář jako rektor a byl zodpovědný za formování kněží v diecézi Trier. V roce 2005 ho papež Benedikt XVI. jmenoval monsignorem. V listopadu 2007 jej tehdejší biskup z Trevíru, Reinhard Marx, jmenoval vedoucím poutního místa Svaté skály. V roce 2012 se G. Bätzing stal generálním vikářem biskupského vikariátu v Trevíru. V roce 2016 jej papež František jmenoval 13. biskupem Limburgu. V rámci Německé biskupské konference je biskup Bätzing předsedou Subkomise pro mezináboženský dialog a členem Komise světových církví.
 
Vnitřní reformátor církve
Ve vnitro-církevních debatách je Bätzing známý jako reformátor. Dlouhodobě podporuje například zrušení povinného celibátu: „Věřím, že svobodné rozhodnutí kněží o tom, jestli se budou ženit, nebo budou žít v celibátu, církvi nijak neubližuje.“ Zároveň je podle něj také důležité „zachránit“ celibát jako způsob života. Jako biskup Limburgu se Bätzing angažuje také v kauze sexuálního zneužívání ze strany kněží. V dubnu 2019 oznámil, že je potřebné zahájit externí vyšetřování podezřelých z případů zneužívání a jednání duchovních za posledních 70 let. Je podle něj důležité identifikovat pachatele a spolupachatele, kteří o zneužívání věděli, ale zamlčovali je.
 
Obránce synodální cesty
Další Bätzingovou aktivitou je katolický reformní dialog synodální cesty. Během prvního synodálního shromáždění ve Frankfurtu byl hostitelským biskupem a nyní je jedním z předsedů Synodálního fóra „Život v úspěšných vztazích - Život lásky v sexualitě a partnerství“. Je přesvědčený, že by se teologie a humanitní vědy měly více věnovat a nalézat odpovědi k tématu sexuální morálky. Zejména je podle něj důležité přijít na způsob, jak se postavit ke vztahům stejného pohlaví, které hledají přijetí v církvi.

Zdroj: Vatican News

Pin It