Hať – Poprvé od blahořečení P. Richarda Henkese bude církev slavit liturgickou památku nového blahoslaveného v pátek 21. února 2020. Na tuto událost se připravuje také farnost Hať a Darkovice na Hlučínsku. První den novény blahoslaveného mučedníka z Dachau zahájí farnost ve středu 12. února v 19.00 hodin.

Farníci se duchovně připraví nejen na vlastní liturgickou památku, ale také na přijetí ostatků kněze, který před svým zatčením a odvlečením do koncentračního tábora působil právě na Hlučínsku. „Devítidenním bděním u eucharistického Ježíše a rozjímáním tajemství Jeho života pohledem Matky – Panny Marie a bl. otce Richarda se budeme připravovat na přijetí relikvii blahoslaveného otce Richarda Henkese,“ uvedl místní farář P. Bartlomiej Błaszka.

Ostatky mučedníka z Dachau budou předány farnosti v pátek 21. února ve farním kostele sv. Matouše. Ostatky v kostele instaluje biskupský vikář pro duchovní povolání ostravsko-opavské diecéze Mons. Adam Rucki.

Ve stejný den kostel ozdobí také nový obraz blahoslaveného Richarda Henkese, který kněze zobrazuje oděného do kněžské sutany i pruhovaného munduru vězně koncentračního tábora s číslem 49642. Obraz je vyhotoven ve dvou provedeních a bude umístěn také v kostele v Darkovicích.

Úcta k blahoslavenému knězi je ve farnosti Hať velmi živá. Blahořečení bývalého strahovického faráře se v německém Limburgu loni v září zúčastnilo více než 70 poutníku z Hati a z Darkovic.

Více k nového a dalšímu programu ve farnosti Hať a v Darkovicíh najdete na stránkách farnosti http://farnosthat.cz/.

Pin It