Staříč – Ve věku 65 let zemřel 6. února 2020 pan Petr Bittner, restaurátor, který se podílel na obnově mnoha církevních památek.

Petr Bittner se narodil v roce 1954. Po studiu na střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti začal pracovat v rodinné firmě, která se od roku 1902 po několik generací věnuje restaurátorství. V roce 1990 získal povolení Ministerstva kultury pro restaurování v oboru pozlacování a polychromie na uměleckořemeslných dílech ze dřeva. Jeho odbornou péčí bylo obnoveno mnoho vzácných památek v kostelích nejen ostravsko–opavské diecéze. Se svým synem Janem, který po něm převzal restaurátorskou štafetu, se podílel mimo jiné na obnově ojedinělého ikonostasu v kostele sv. Barbory a sv. Prokopa v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Poslední rozloučení se zesnulým panem Bittnerem se bude konat ve čtvrtek 13. února ve 14.00 hodin v kostele Nalezení sv. Kříže ve Staříči.

 

Pin It